Nowy numer 37/2021 Archiwum

Nie możemy nie mówić...

Trzech studentów Instytutu Teologicznego im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej uczestniczyło w 45. Tygodniu Eklezjologicznym w Lublinie.

Jedną z części ogólnopolskiego sympozjum zorganizowanego przez Koło Naukowe Teologów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II był inauguracyjny panel studencki "Fides quaerens intellectum" – „Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4,20) – 50 lat po Soborze Watykańskim II.

Podczas sympozjum swoje referaty naukowe wygłosiło trzech studentów z Instytutu Teologicznego im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej. W pierwszej części panelu pt. „Sobór i młodzi” referat pt. „Rola teologa świeckiego po Soborze Watykańskim II na podstawie instrukcji o powołaniu teologa w Kościele 'Donum Veritatis' Josepha Ratzingera” wygłosił Michał Lewandowski, student IV roku teologii. Po przerwie, w drugiej części panelu pt. „Wiara i poznawanie prawdy”, swoje referaty zaprezentowali: Jacek Zamarski, student III roku teologii, przedstawiając referat pt. „Blask prawdy Boga i cień 'nowego Piłata' w świecie ponowoczesności, a świadectwo dojrzałej wiary w ujęciu 'Veritatis splendor'” oraz Mateusz Pietrzak, student IV roku teologii, który zamknął panel studencki swoim referatem pt. „Facebook i Twitter w służbie ewangelizacji”.

Referaty wzbudziły żywe zainteresowanie zarówno uczestników, jak i wykładowców KUL obecnych na prelekcjach, o czym świadczyły pytania zadawane przez słuchaczy, a także profesorów KUL.

Tydzień Eklezjologiczny to organizowane dorocznie z inicjatywy Koła Naukowego Teologów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II spotkanie naukowe dla wszystkich ośrodków teologicznych w kraju, podczas którego na sesjach tematycznych prezentowane są referaty naukowe dotyczące szeroko rozumianej tematyki obejmującej teologię i wiarę.

 

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama