Nowy numer 48/2023 Archiwum

O tradycji śś. Cyryla i Metodego

Z okazji 1150. rocznicy przybycia świętych na Wielkie Morawy - i początku chrystianizacji ziem zamieszkałych przez Słowian - w Cieszynie odbędzie się 10 kwietnia międzynarodowa konferencja naukowa.

Będzie ona poświęcona historii oraz aktualnym przejawom tradycji pierwszych misjonarzy zachowanym w kulturze i życiu religijnym chrześcijan w słowiańskiej części Europy.

Przybycie tych misjonarzy w 863 roku na tereny Księstwa Wielkomorawskiego zapoczątkowało również ewangelizację na naszym terenie. Święci przetłumaczyli m.in. na języki słowiańskie części Biblii oraz teksty liturgiczne. Od 1980 r. są patronami Europy, a także wszystkich narodów słowiańskich i Śląska Opolskiego.

- Chcemy wspólnie z naukowcami z Czech i Słowacji przyjrzeć się intelektualnemu i duchowemu dziedzictwu, jakie nam pozostawili święci, a także razem podziękować Bogu za ten dar - mówi ks. prof. Józef Budniak, przewodniczący Stowarzyszenia Teologów Ekumenistów, które jest organizatorem międzynarodowej debaty, wraz z Uniwersytetem Śląskim - Wydziałem Etnologii i Nauk o Edukacji oraz Komisją do spraw Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich przy Polskiej Akademii Nauk.

Konferencja rozpocznie się o 9.30 nabożeństwem dziękczynnym w kaplicy ekumenicznej na Uniwersytecie Śląskim przy ulicy Bielskiej 62 w Cieszynie. Modlitwie przewodniczyć będzie bp Tadeusz Rakoczy, a homilię wygłosi bp František Lobkowicz z diecezji ostrawsko-opawskiej.

O 10.15 gości powitają: bp Rakoczy oraz dziekan prof. dr hab. Zenon Gajdzica, a później rozpoczną się wykłady historyków i teologów zaproszonych m.in. z Lublina Opola, Wrocławia, Nitry, Ołomuńca, Preszova.

 

Program konferencji:

10.30 - I część - przewodniczy ks. prof. dr hab. Edward Górecki (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

 

  1. Prof. dr hab. bp Viliam Judák (Nitra):

Aktualność tradycji cyrylo-metodiańskiej w Słowacji po rewolucji aksamitnej

  1. Ks. prof. dr hab. Pavel Ambros (Wydział Teologiczny. Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu):

Existuje nová vize cyrilometodějské tradice? Poznámky k současné diskuzi o kontinuitě a diskontinuitě v české církvi a společnosti

  1. Ks. prof. dr hab. Pavol Dancák (Wydział Greckokatolicki. Uniwersytet w Preszowie):

Cyrilometodské dedičstvo u gréckokatolíkov na Slovensku
v kontexte súčasných kultúrnych zmien

  1. Ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser (Uniwersytet Opolski):

 Znaczenie tradycji cyrylo-metodiańskiej dla jedności Europy w świetle encykliki „Slavorum Apostoli” Jana Pawła II

 

12.15 - Dyskusja

12.30 - Przerwa na kawę

 

12.50 - II część - przewodniczy ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka (KUL Jana Pawła II)

 

  1. Ks. prof. dr hab. Leonard Górka (KUL Jana Pawła II):

Słowiańska teologia wyzwolenia na podstawie dzieła ewangelizacyjnego Patronów Europy, Cyryla i Metodego

  1. Dr Danuta Kocurek (UŚ Cieszyn):

Misja Świętych Braci Sołuńskich Cyryla i Metodego we współczesnych podręcznikach szkolnych

  1. Ks. prof. dr hab. Jan Górski (Wydział Teologiczny UŚ): Aktualność metody misyjnej Świętych Cyryla i Metodego
  2.  Prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek (UŚ Katowice):

Co dalej z wieżą Babel? Bracia Sołuńscy i przekraczanie barier językowych

  1. Dr hab. Marek Rembierz (UŚ Cieszyn):

Współczesne interpretacje kulturowego i religijnego dziedzictwa słowiańskiej misji Cyryla/Konstantyna i Metodego

 

                 14.15 - Dyskusja

 

Patronami honorowymi debaty o cyrylo-metodiańskim dziedzictwie intelektualnym i duchowym są:

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego

Prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka, prezes oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach

Prof. dr hab. Zenon Gajdzica, dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Bp Tadeusz Rakoczy, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej

Bp František Václav Lobkowicz, ordynariusz diecezji ostrawsko-opawskiej

Bp Viliam Judák, ordynariusz diecezji nitrzańskiej

Bp Paweł Anweiler, zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego

Bp Władysław Wolny, przewodniczący Czeskiej Rady Ekumenicznej

Ks. mitrat Sergiusz Dziewiatowski, wiceprzewodniczący oddziału śląskiego Polskiej Rady Ekumenicznej

Mieczysław Szczurek, burmistrz Cieszyna

Jerzy Nogowczyk, starosta cieszyński

 

 

 

 

 

 

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy