Studenci teologii urzeczeni postawą papieża

Chwila ogłoszenia decyzji konklawe zastała studentów i wykładowców bielskiego Instytutu Teologicznego im. św. Jana Kantego na zajęciach, które w tej uczelni odbywają się najczęściej do dwudziestej.

Studenci, którzy cały czas kontrolowali sytuację w Watykanie poprzez telewizję internetową oraz aplikację The Pope App od razu, po ukazaniu się białego dymu, poinformowali uczących się i pracujących w Instytucie o wyborze nowego Ojca Świętego.

Wtedy wykładowcy zgodnie przerwali wykłady i wszyscy zebrali się w jednej sali wykładowej, gdzie oglądali na żywo przekaz z Watykanu, aż do słów "habemus papam" oraz pierwszego przemówienia Franciszka.

- Po ogłoszeniu, że to kardynał Bergoglio został papieżem panowała w naszej grupie atmosfera zaskoczenia, ale też wielkiej radości ze względu na fakt, że wybrał on imię Franciszek. Wszystkich nas urzekła pokora i skromność, z jaką papież Franciszek stanął wobec wiernych podczas swego pierwszego przemówienia - mówi Mateusz Pietrzak, przewodniczący studenckiego samorządu IT.

« 1 »