Nowy numer 08/2024 Archiwum

Dziękują papieżowi Benedyktowi XVI

W parafiach i wspólnotach apostolskich naszej diecezji trwa modlitwa w intencji ojca świętego Benedykta XVI, kończącego 28 lutego swój pontyfikat.

W swoich modlitwach za pontyfikat Benedykta XVI dziękowały m.in. siostry klaryski od wieczystej adoracji z klasztoru w Kętach. Była to odpowiedź na podziękowania za modlitewne wsparcie, jakie kilka dni temu papież skierował pod adresem zakonów kontemplacyjnych.

W podziękowania za kończący się pontyfikat włączyli się też studenci Instytutu Teologicznego im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej. Podczas wielkopostnego dnia skupienia uczelnianej wspólnoty sprawowana była Msza święta w podziękowaniu za owocny pontyfikat ustępującego papieża. - Szczególnie wdzięczni jesteśmy  za podniesienie Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie do rangi Uniwersytetu Papieskiego, do którego nasza uczelnia jest afiliowana - tłumaczą studenci.

Msza święta dziękczynna za pontyfikat Benedykta XVI sprawowana była w auli bielskiego Instytutu Teologicznego. Liturgii przewodniczył o. dr Jan Edmund Urbański OFM, a koncelebrował ks. dr Robert Samsel, wicedyrektor Instytutu.

Wyrazem podziękowania ze strony młodych teologów z bielskiego Instytutu będzie marcowy numer gazety studenckiej "...tuus", który w całości będzie poświęcony osobie ustępującego biskupa Rzymu. - Przypomnimy jego najważniejsze dzieła, działania dla Kościoła oraz naszej uczelni. Co ważne, będziemy chcieli przypomnieć studentom teologii instrukcję o powołaniu teologa w Kościele "Donum veritatis". W dokumencie tym, po rozważeniu prawdy jako daru Boga dla swojego ludu, kardynał Ratzinger przedstawia zadanie teologów, następnie omawia szczególną misję pasterzy, a część ostatnia ukazuje właściwą relację między nimi. Ma ona w ten sposób służyć rozwojowi poznania prawdy wiodącej nas ku wolności, dla której Chrystus umarł i zmartwychwstał - mówi Mateusz Pietrzak, przewodniczący Samorządu Studenckiego w Instytucie Teologicznym im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej i redaktor pisma.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy