Nowy numer 48/2022 Archiwum

Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Pod hasłem "Czego Bóg od nas oczekuje?" (por. Mi 6,6-8) są organizowane nabożeństwa ekumeniczne przygotowane w ramach tegorocznego Tygodnia.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwa w Polsce od 18 do 25 stycznia. "Czego Bóg od nas oczekuje?" (por. Mi 6,6-8) to temat rozważań, który zaproponowały w tym roku wspólnie: Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna.

Co roku nad wypracowaniem programu ekumenicznej refleksji pracuje międzywyznaniowa grupa z innego rejonu świata. Tym razem byli to przedstawiciele wspólnot chrześcijańskich w Indiach. Teksty przygotowane przez tę grupę zostały ostatecznie opracowane przez członków Międzynarodowego Komitetu mianowanego przez Komisję Wiara i Ustrój Światowej Rady Kościołów i Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Nad ich polską wersja pracował ekumeniczny zespół redakcyjny, powołany przez Komisję ds. Dialogu między Polską
Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski. Komisji obecnie współprzewodniczą: abp Jeremiasz (Kościół prawosławny) i bp Krzysztof Nitkiewicz (Kościół rzymskokatolicki).

Termin ten został zaproponowany przez pioniera ruchu ekumenicznego, Paula Wattsona z USA, w 1908 r., aby obejmował czas
między dniem wspomnienia św. Piotra (18 stycznia), a dniem upamiętniającym św. Pawła (25 stycznia – święto jego nawrócenia).

W ramach obchodów Tygodnia Modlitw zaplanowano ekumeniczne nabożeństwa w polskokatolickim kościele św. Anny w Bielsku-Białej, gdzie kazanie wygłosi luteranin, ks. Jan Gross, honorowy przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, a 25 stycznia podczas nabożeństwa w archikatedrze rzymskokatolickiej  pw. Chrystusa Króla w Katowicach kazanie głosić będzie bp Paweł Anweiler, przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego

Na terenie diecezji bielsko-żywieckiej żyje największa w Polsce wspólnota wiernych Kościoła ewangelicko-augsburskiego, dlatego też oprócz nabożeństw ekumenicznych odbywających się w ramach programu proponowanego przez Śląski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej we współpracy z Kościołem rzymskokatolickim, w wielu parafiach, zwłaszcza na Śląsku Cieszyńskim, odbywają się lokalne ekumeniczne spotkania modlitewne i koncerty, przygotowywane wspólnie przez katolickie i ewangelickie parafie. Tradycją jest główne nabożeństwo ekumeniczne z udziałem biskupów obu diecezji, odbywające się w Bielsku-Białej na przemian w katedrze św. Mikołaja  i w ewangelickim kościele Zbawiciela. Kaznodziejami na przemian są podczas tych nabożeństw obydwaj biskupi.

W tym roku bielskie nabożeństwo centralne odbędzie się w kościele Zbawiciela 20 stycznia o 16.00, a kazanie wygłosi biskup Tadeusz Rakoczy. W tym samym czasie (20 stycznia o 16.00) trwać będzie ekumeniczna modlitwa w kościele Jezusowym w Cieszynie. Również w niedzielę 20 stycznia o 16.00 nabożeństwo ekumeniczne odbędzie się w kościele ewangelickim w Dzięgielowie. Słowo Boże wygłosi ks. prof. Andrzej Abdank-Kozubski, a po nabożeństwie przewidziany jest koncert kolędowy w wykonaniu chóru żeńskiego z Nawsia „Melodia". Ekumeniczny koncert kolęd odbędzie się też w kościele katolickim w Hażlachu 26 stycznia.

 

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy