Nowy numer 23/2021 Archiwum

Okno na niebo

Choć na pierwszą prezentację własnej ekspozycji diecezjalne muzeum zaprosi gości najwcześniej za dwa lata, już ma na swoim koncie pierwsze ciekawe spotkania ze sztuką sakralną. Bohaterem grudniowego był starobielski tryptyk ołtarzowy.

Muzeum jest jedną z najmłodszych instytucji diecezjalnych. Erygowane zostało w październiku 2011 roku. Jego przyszłą siedzibą będzie piękna zabytkowa XVIII-wieczna kamienica przy katedrze św. Mikołaja. Właśnie rozpoczęły się gruntowny remont i adaptacja budynku. – Na pierwszą część robót mamy już zgodę konserwatora zabytków. Trwają też prace projektowe kolejnych etapów. Jest już gotowa koncepcja całości. Znajdą się tu sale ekspozycyjne, a także miejsce, gdzie będzie można porozmawiać przy kawie, przeprowadzić lekcję muzealną czy konferencję – mówi ks. dr Grzegorz Klaja, dyrektor placówki. Idealne położenie kamienicy, w sąsiedztwie bielskiej Starówki i katedry, na szlaku uczęszczanym przez turystów, sprzyjać będzie odwiedzinom. Otwarcie muzeum planowane jest na koniec 2014 roku. – To oczywiście zależy głównie od funduszy. Czekamy na odpowiedź kilku instytucji, do których skierowaliśmy wnioski w tej sprawie – wyjaśnia ks. dr Klaja.

Ukryte skarby

Zgodnie z zaleceniami Episkopatu Polski diecezjalne muzea mają odpowiadać za inwentaryzację zabytków sakralnych. – Mamy za sobą pierwszy rok realizacji tego zadania. W parafiach sporządzamy rejestr zabytków i dokumentację fotograficzną. To pozwoli w przyszłości zgromadzić wiedzę o nich w skali całej diecezji i ocenić, czy są należycie zabezpieczone. Informacje będą przydatne także na wypadek kradzieży – dodaje ks. dyrektor Klaja. Obecnie muzeum dysponuje magazynem, w którym gromadzone są już pierwsze eksponaty. Trafiają tu głównie zabytki, które najczęściej były już przechowywane na zapleczu kościołów: obrazy, figury, księgi. Są też stare tkaniny i ornaty. Jednym z najcenniejszych eksponatów jest unikatowa kapa wykonana z czapraka tureckiego, ofiarowana do Kęt jako wotum po bitwie wiedeńskiej przez króla Jana III Sobieskiego. Wśród oddanych do muzealnego depozytu zabytkowych książek są cenne starodruki i rękopisy. To księgi liturgiczne, ale także świeckie: podręczniki do fizyki czy nauki języków.

Przeszłość naszej wiary

Muzealna ekspozycja pośrednictwem dzieł sztuki sakralnej przybliżać będzie rozumienie sakramentów czy znaczenie mniej znanych obrzędów. Jedna z sal będzie poświęcona historii życia Jezusa Chrystusa i Jego dzieła zbawczego. – Nie będziemy skupiać się jedynie na wartości artystycznej czy historycznej zabytku, ale chcemy przy jego pomocy przeprowadzić coś w rodzaju katechezy, by wskazać właściwe odniesienia jego symboliki do Sacrum – tłumaczy ks. dr Klaja. Pojawią się też postaci świętych i osób związanych z przeszłością Kościoła lokalnego, co ma pomóc w odkrywaniu przez współczesnego mieszkańca naszej ziemi swojej tożsamości religijnej. Również podczas grudniowego spotkania z cyklu „Przez sakralne do Sacrum”, które odbyło się w gotyckim kościele w Starym Bielsku, wykładowcy dr Jerzy Polak i ks. dr Klaja przybliżali historię tryptyku ołtarzowego, podkreślając wewnętrzne przesłanie zabytku czczonego przez bielszczan w liturgii od ponad 500 lat. Takie spotkania będą też w tym roku. – W marcu wraz z Barbarą Kalfas, cenioną konserwatorką zabytkowych tkanin, będziemy mówić o czarnych ornatach i symbolice zdobiących je róż, które stały się już logo naszego muzeum. Kolejne, w czerwcu, będzie poświęcone wyjątkowym ornatom: tzw. kompletowi anielskiemu. Tkane w XIX wieku ze złotych nici w Lyonie, zachowały się w Polsce – poza jednym przykładem – wyłącznie na terenie naszej diecezji: w Lipniku, w Białej i w Cieszynie – mówi ks. dr Grzegorz Klaja.

Zatrzymaj się przed Panem

Całodzienna adoracja Jezusa Eucharystycznego podejmowana przez parafie diecezji we wszystkich kościołach i kaplicach z okazji jubileuszu 20-lecia diecezji odbędzie się w świątyniach: 7 stycznia – w kaplicy Domu Księży Emerytów w Bielsku--Białej 8 stycznia – w kościele filialnym w Wiślicy 9 stycznia – w kościele Opatrzności Bożej w Bielsku--Białej 10 stycznia – w kościele w Ustroniu-Hermanicach (grudniowa adoracja odbywała się w klasztorze) 11 stycznia – w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej 12 stycznia – w kościele na Stecówce 13 stycznia – w kościele św. Andrzeja Boboli w Bielsku- -Białej

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama