Nowy numer 38/2023 Archiwum

Róże z pracy - z imionami

Łączy ich nie tylko miejsce pracy. Na co dzień starają się tu solidnie wypełniać swoje obowiązki. Łączy ich coś jeszcze. Każdy, codziennie, indywidualnie odmawia dziesiątkę Różańca - m.in. w intencji koleżanek, kolegów i ich najbliższych.

Członkowie trzech róż różańcowych, które zawiązały się w bielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”, spotkali się 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie. Razem uczestniczyli we Mszy św., a po niej - w ogłoszeniu nadanych ich różom patronów. Zostali nimi: bł. Jan Paweł II, św. Siostra Faustyna Kowalska i bł. Ks. Jerzy Popiełuszko.

Mszę św. koncelebrowali - kustosz sanktuarium ks. prałat Stanisław Morawa oraz ks. dr Stanisław Lubaszka. Po Mszy św. każdy członek róży otrzymał pamiątkowy modlitewnik z cytatem słów patrona swojej róży.

Pomysł stworzenia róż w w spółdzielni mieszkaniowej na osiedlu „Złote Łany", zaproponowała Teresa Jasińska, która pracuje tu od ponad 30 lat. Zna pracowników, zna wielu członków ich rodzin. Wie o problemach z jakimi się borykają - i w pracy, i w domach. Czasem po ludzku trudno im zaradzić. Ale przekonała się też, że tam, gdzie człowiek nic nie może, Pan Bóg działa szczególnie.

– Pracujemy z ludźmi. A do spółdzielni z reguły nie przychodzą mieszkańcy zadowoleni, ale tacy, którym coś doskwiera – tłumaczy. – Trzeba umieć dobrze traktować wszystkich. Modlimy się więc o łaskę rzetelnego wykonywania swojej pracy, umiejętność dostrzegania potrzeb drugiego człowieka, o pewność pracy, o potrzebne łaski dla naszych przełożonych, współpracowników i całej lokalnej społeczności; o miłość, zrozumienie i zgodę w naszych rodzinach, o zdrowie dla nas i naszych najbliższych, a szczególnie dla niepełnosprawnych i chorych dzieci naszych kolegów z róż.

Pierwsza róża w SM „Złote Łany” powstała w październiku 2009 roku, kolejna - w lipcu 2010 roku. Trzecia - na koniec roku ubiegłego. W każdej róży codziennie 20 osób - pracownicy spółdzielni i firm wykonujących dla niej usługi, a także członkowie ich rodzin - odmawia jedną dziesiątkę, rozważając poszczególne tajemnice różańcowe. W ten sposób razem, odmawiają wszystkie cztery części Różańca. Co miesiąc wymieniają się tajemnicami, a od Teresy Jasińskiej, drogą internetową dostają materiały do rozważań czy też artykuły z prasy katolickiej.

Księża koncelebrujący Eucharystię z uznaniem i podziwem mówili o odwadze pracowników, którzy publicznie przyznają się do wyznawania wiary w Chrystusa i odpowiedzialnie podjęli się trudu takiej modlitwy.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy