Nowy numer 38/2023 Archiwum

Tysiąc Apostołów na jubileusz

Pod względem liczebności Apostołowie Dobrej Śmierci są z pewnością w czołówce docierających do Pierśćca grup pielgrzymkowych. W tegorocznym czuwaniu u św. Mikołaja uczestniczyło przynajmniej tysiąc osób.

Ta modlitwa - adwentowy dzień skupienia członków ADŚ z terenu bielsko-żywieckiej i sąsiednich diecezji – odbyła się w sanktuarium św. Mikołaja w Pierśću już po raz dziesiąty. -  Cieszy nie tylko fakt, że tylu ludzi odwiedza sanktuarium św. Mikołaja, ale to, że trwają tu na autentycznie żarliwej modlitwie – podkreśla z uznaniem kustosz sanktuarium ks. Zygmunt Paprocki.

- Dla mnie to także ogromna radość, że ta pielgrzymka stała się już takim stałym i ważnym punktem w rytmie naszej całorocznej modlitwy – przyznaje Lidia Wajdzik, diecezjalna zelatorka ADŚ, inicjatorka tych modlitewnych spotkań. Jak zaznacza, ich organizacja była wyrazem jej wdzięczności za łaskę powrotu do zdrowia z ciężkiej choroby, Uprosiła to właśnie w tym sanktuarium. – W tym roku dziękowaliśmy za wszystkie łaski, które otrzymaliśmy w tym miejscu w ciągu 10 lat za wstawiennictwem św. Mikołaja, patrona dobrej śmierci – i za to, że w rozmaitych bólach i smutkach możemy tu przychodzić – dodaje. – To naprawdę wyjątkowe sanktuarium i znalazło się na liście świątyń i miejsc kultu przedstawionych w serii folderów, które opublikowaliśmy przy współpracy z Powiatem Cieszyńskim w ramach prezentacji ważnych miejsc duchowego wzmocnienia na Ziemi Cieszyńskiej.

Głównym punktem dnia skupienia była Eucharystia koncelebrowana przez liczne grono kapłanów – w tym diecezjalnego opiekuna ADŚ ks. prał. Alojzego Zubra i ks. Romana Siatkę MSF z Górki Klasztornej, gdzie mieści się ogólnopolskie centrum Apostolstwa Dobrej Śmierci. Na zakończenie odbyła się uroczystość wręczenia statuetek św. Mikołaja, przyznawanych osobom szczególnie zasłużonym dla Kościoła i Apostolstwa.

W tym roku kapituła przyznała to wyróżnienie pięciu osobom. Statuetki otrzymali: ks. prałat Władysław Nowobilski, proboszcz parafii św. Maksymiliana w Ciścu i budowniczy „kościoła jednej doby”, ks. kanonik Stanisław Pindel, proboszcz parafii św. Jakuba w Simoradzu, Maria Wieja, koordynatorka ADŚ przy katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej, Zofia Bury, zelatorka ADŚ z parafii św. Floriana w Żywcu-Zabłociu i Jan Krzemień, zelator ADŚ w parafii św. Michała Archanioła we Włosienicy.

Odbyło się też uroczyste wręczenie legitymacji zelatorkom Apostolstwa z Rycerki Górnej: Teresie Miłowskiej i Wandzie Biernat.
- Jestem bardzo wzruszona, że tyle osób z naszej parafii odpowiedziało na słowa wezwania, by w życiu zwrócić uwagę na to, jak przygotowujemy się do śmierci. Te słowa, które skierowała do nas zelatorka Lidia Wajdzik, otworzyły nasze serca. Tego dnia zapisało się do Apostolstwa ponad 80 osób. A kiedy spotkaliśmy się na pierwszej Mszy Świętej, którą w intencji Apostolstwa odprawił ks. proboszcz Zdzisław Grochal, dołączyły do nas kolejne osoby. Jest nas modlących się o dobrą śmierć w Rycerce Górnej już 103 osoby. Myślę, że to wielki dar. Dziś przyjechaliśmy do sanktuarium św. Mikołaja dużą grupą – całym autokarem, razem z naszym księdzem proboszczem. Modlimy się za wstawiennictwem św. Mikołaja i prosimy, by to ważne dla nas wszystkich dzieło dalej tak pięknie się rozwijało - mówi Teresa Miłowska, zelatorka z Rycerki Górnej, gdzie od kilku zaledwie tygodni działa jedna z najmłodszych w diecezji bielsko-żywieckiej wspólnot ADŚ.

Podobnych przykładów było więcej. Zaledwie w kilka dni po zawiązaniu się parafialnej grupy Apostolstwa w Bielsku-Białej Lipniku wraz z proboszczem ks. kan. Jerzym Wojciechowskim do Pierśćca przyjechali pielgrzymi z Lipnika. Była też grupa z niedawno powołanej wspólnoty ADŚ z Soblówki. – Niezwykle wzruszyli i zaskoczyli nas pielgrzymi z Milówki, którzy wprawdzie nie tworzą jeszcze parafialnej grupy, a do Pierśćca przybyli bardzo dużą grupą, łącznie około 70-osobową grupą. Byli wśród nich chórzyści, którzy włączyli się do naszej modlitwy swoim śpiewem. Również podczas Eucharystii Psalm zaśpiewała matka słynnych muzyków z Milówki – Irena Golcowa – mówi Lidia Wajdzik.

Diecezjalna wspólnota Apostolstwa Dobrej Śmierci działa w ponad 70 parafiach diecezji bielsko-żywieckiej i skupia około 30 tysięcy osób. Troszczą się o dobre życie, które jest jedyną drogą do dobrej śmierci. Podejmują liczne inicjatywy modlitewne, m.in. propagują Nowennę Pompejańską, a także kult do św. Jana Sarkandra, w którego kaplicy na skoczowskiej Kaplicówce odbywają się czuwania pompejańskie. Wielu członków Apostolstwa angażuje się też w duchową adopcję dzieci nienarodzonych oraz w adopcje miłości, niosąc pomoc dzieciom z krajów misyjnych. Stałą modlitwą obejmują też kapłanów. Od lat systematycznie organizują też nocne czuwania w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach.
 

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy