„Mocni w Duchu” na jubileusz

Członkowie wspólnoty „Mocni w Duchu” związani z Odnową w Duchu Świętym u ojców jezuitów w Łodzi poprowadzili rekolekcje dla wspólnoty „Radość” w Cieszynie.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Radość”, działająca przy parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie świętuje w tym roku trzydziestolecie swojego istnienia. Z tej okazji zaprosiła łódzką wspólnotę ”Mocnych w Duchu”, by ta poprowadziła dla nich jubileuszowe rekolekcje.

- Głoszone dla nas konferencje i warsztaty były nakierowane na pogłębienie relacji z Panem Bogiem i między ludźmi oraz na odkrywanie daru modlitwy charyzmatycznej we wspólnocie. Miały zachęcić członków naszej cieszyńskiej wspólnoty do głębszego otwarcia serc na działanie Ducha Świętego - relacjonuje Dorota Kania.

Msze święte dla wspólnoty rekolekcyjnej sprawował opiekun grupy cieszyńskiej - ks. Łukasz Mieszczak.

« 1 »