Nowy numer 08/2024 Archiwum

Drogowskazy poprowadzą turystów

Wyjaśniła się „tajemnica” dołów wykopanych w wielu miejscach Bielska-Białej i oznaczonych taśmą zabezpieczającą. Doły intrygowały mieszkańców miasta. Już wiadomo - w tych miejscach stanęły graficzne elementy Miejskiego Systemu Informacji.

W ramach systemu zamieszczono 2000 tabliczek informacyjnych na 331 słupkach oraz już istniejących podporach (lampach itp.), 137 nowoczesnych tablic z tekstami w języku polskim i angielskim, dwie tablice z planem obwarowań miejskich oraz 10 podświetlanych map.

Jak informują bielscy urzędnicy, elementy systemu pojawiły się na terenie całego miasta, szczególnie w jego historycznym centrum, jako obszaru o dużej koncentracji zabytków i atrakcji turystycznych, pełniącego doskonałą funkcję integracyjną dla mieszkańców i turystów.

Informacje dotyczące przestrzeni miasta umieszczono na podświetlanych mapach i drogowskazach z informacją kierunkującą dla pieszych, określającą odległość do ważnych obiektów.

Bielski system był prezentowany na ogólnopolskich konferencjach, jako przykład dobrych praktyk. W 2011 został uznany za Projekt Roku w Polskim Konkursie Graficznym, ogłoszonym przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej.

Miejski System Informacji w Bielsku-Białej sfinansowano z pieniędzy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”. Koszt inwestycji to blisko 2,7 mln. zł, z czego 85 procent pochodzi ze środków unijnych, a 15 procent z budżetu gminy Bielsko-Biała.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy