Bielsko-Żywiecki

Przed spotkaniem młodych w Rzymie

W Andrychowie, Bielsku-Białej, Cieszynie i Żywcu trwają przygotowania do 35. Europejskiego Spotkania Młodych, które odbędzie się na przełomie roku w Rzymie. Tradycyjnie organizuje je ekumeniczna Wspólnota z Taizé.

Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię - Europejskie Spotkania Młodych, odbywają się co roku w dużych miastach Europy. W Roku Wiary Papież Benedykt XVI zaprosił wspólnotę i młodzież całego kontynentu do Rzymu, by także tu dali świadectwo swojej przynależności do Chrystusa, szukania tego, co dla chrześcijan wspólne - ponad różnymi podziałami.

- A razem możemy się przecież modlić, czytać Pismo Święte, śpiewać kanony - krótkie teksty oparte na Słowie Bożym mówi Anna Szczerba z Cieszyna, pomocnik braci z Taizé w diecezji bielsko-żywieckiej.

Miasto i diecezja rzymska będą gościły Europejczyków od 28 grudnia do 2 stycznia. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest skończone 17 i nieukończone 35 lat. Starsi również mogą się włączyć - czy to w zaangażowaniu modlitewnym, organizacji wyjazdu w kraju czy też zasponsorowaniu go młodszym.

W czasie pielgrzymki dwa dni będą miały szczególne znaczenie - 29 grudnia wieczorem wszyscy spotkają się z Ojcem Świętym w bazylice św. Piotra, a 1 stycznia Polacy będą mogli złożyć publiczne wyznanie wiary w bazylice św. Pawła za Murami.

Każdy młody człowiek - niezależnie od swojego wyznania -  który chciałby uczestniczyć w tym wydarzeniu, powinien się zgłosić do punktu przygotowań w Polsce.

- Chcemy uwrażliwić wszystkich, że to nie wyjazd turystyczny, ale naprawdę pielgrzymka - podkreśla Ania. - Ściśle współpracujemy z ks. Józefem Oleszką diecezjalnym duszpasterzem młodzieży i księżmi proboszczami. Każda grupa jest także otwarta na chrześcijan innych wyznań.

W czasie cotygodniowych spotkań młodzi dowiadują się czym jest Taize i korzystają ze specjalnych materiałów Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży, dostępnych w Internecie: www.kdm.org.pl. Rozważają Prawdy Wiary, teksty biblijne, poznają świętych i świadków wiary - związanych nie tylko z Kościołem katolickim.

Zapisy na pielgrzymkę trwają do 18 listopada w następujących miejscach:

Andrychów: Parafia św. Stanisława, Chrześcijańskie Stowarzyszenie TOTUS. Spotkania - w poniedziałki o 19.00 w salce. Odpowiedzialny: Mariusz Surzyn.

Bielsko- Biała: Parafia Trójcy Przenajświętszej. Spotkania - w poniedziałki o 19:00 w kościele. Odpowiedzialna: Maria Jabłońska.

Cieszyn: Parafia św. Elżbiety. Spotkania - we wtorek o 19:00 w salce. Odpowiedzialna: Anna Szczerba. Informacje o grupie: www.koniecautobusu.blogspot.com

Żywiec: Parafia Narodzenia NMP. Spotkania - w piątki o 19:00 w salce. Odpowiedzialny: ks. Piotr Niemczyk.

« 1 »