Bielsko-Żywiecki

Papieski kajak, rower i narty przejdź do galerii

Do końca października na bielskim placu Chrobrego można oglądać poświęconą papieżowi Janowi Pawłowi II wystawę „Nie lękajcie się młodości! – Karol Wojtyła, bł. Jan Paweł II i młodzi”.

- Pomysł wystawy narodził się, gdy zdaliśmy sobie sprawę, że mamy już pokolenie młodzieży, której z racji wieku nie było dane poznać Jana Pawła II. Postanowiliśmy zwłaszcza tej grupie przybliżyć jego postać. Chcieliśmy pokazać Jana Pawła II wśród młodych. Był on z nimi w różnych sytuacjach – jako młody kapłan, biskup, kardynał, później jako papież – stąd też oni nigdy o nim nie zapominali i byli z nim do samej śmierci – mówił ks. Paweł Danek, dyrektor Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach, główny organizator wystawy.

– Chociaż jest ona adresowana do ludzi młodych, powinni ją zobaczyć wszyscy. Dla nas, starszych, będzie ona okazja do przypomnienia tych pięknych chwil, które stały się naszym udziałem podczas pielgrzymek i różnych spotkań z Janem Pawłem II. Ta wystawa pokazuje, jak pięknie można przeżyć życie z Panem Bogiem, i to na wszystkich etapach ludzkiego bytowania – mówił biskup Tadeusz Rakoczy podczas uroczystego otwarcia ekspozycji, przygotowanej w potężnym namiocie.

W ramach instalacji multimedialnej eksponowane są unikatowe zdjęcia z lat młodości księdza Karola Wojtyły oraz z czasów pontyfikatu Jana Pawła II. Do wystawy zostały wykorzystane zdjęcia z Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Archiwum Ruchu Światło-Życie, Archiwum Multimedialnego JPII w Bielsku-Białej, a także fotografie należące do osób prywatnych, m. in. do Stanisława Rybickiego, sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego oraz Grzegorza Gałązki. Dodatkowo na wystawie są prezentowane archiwalne materiały filmowe z lat 60. autorstwa prof. Jan Wodnieckiego, animacje, teledyski oraz materiały z pielgrzymek Jana Pawła II do Polski udostępnione przez krakowski oddział TVP.

Obok wielkoformatowych fotografii i eksponatów przybliżających realia tamtych czasów – w tym także autentycznych przedmiotów używanych podczas turystycznych wypraw ks. Karola Wojtyły z młodzieżą – na wystawie znalazło się też sześć monitorów. Są na nich wyświetlane unikatowe, archiwalne materiały ze spotkań Ojca Świętego z młodzieżą. – Najstarsze pochodzą z 1952 roku i powstały jeszcze podczas pamiętnych spływów kajakowych z udziałem późniejszego Ojca Świętego. Jest wśród nich zarejestrowane – mówi ks. Paweł Danek.

- Z wielką radością uczestniczę w otwarciu tej wystawy, noszącej znamienny tytuł „Nie lękajcie się młodości! – Karol Wojtyła, bł. Jan Paweł II i młodzi”, wystawy dedykowanej błogosławionemu. Korzystając z okazji serdecznie dziękuję ks. Pawłowi Dankowi i ks. Jerzemu Gibasowi, którzy wraz z pracownikami wydawnictwa Anima Media przyczynili się do jej powstania. Władzom miasta serdecznie dziękuję za pomoc w organizacji tej wystawy – mówił biskup Tadeusz Rakoczy podczas otwarcia wystawy.

Jak podkreślił biskup Rakoczy, wielkość pontyfikatu Jana Pawła II polega między innymi na tym, że przesłanie, jakie nam zostawił, jest cały czas poruszająco aktualne. – Jan Paweł II angażował się w najważniejsze problemy i wyzwania naszej epoki – epoki przełomu tysiącleci. W jego postawie i nauczaniu możemy szukać odpowiedzi na wciąż nurtujące nas pytania – przypominał bp Rakoczy, przywołując słowa wypowiedziane w 1995 r. na Kaplicówce na temat sumienia.
- Wszystkim, którzy będą ją zwiedzać, życzę, by była natchnieniem do lepszego życia. Razem z bł. Janem Pawłem II wyraźmy naszą wierność Bogu i Jego Matce. Dołóżmy starań, aby w rozpoczynającym się właśnie Roku Wiary właśnie wiara w Boga kształtowała nasze postawy i wybory – mówił biskup Tadeusz Rakoczy tuż przed otwarciem potężnego namiotu, w którym można obejrzeć tę szczególną wystawę, ukazującą Ojca Świętego podczas spotkań z młodzieżą.

Organizatorami bielskiej wystawy są: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach oraz Wydawnictwo i Studio Filmowe Anima Media Sp. z o.o.  Patronat honorowy nad wystawą objęli: biskup Tadeusz Rakoczy, Adam Matusiewicz, marszałek województwa śląskiego oraz prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult.

Obejrzenie tej wystawy może być bardzo dobrym wprowadzeniem do katechezy czy lekcji wychowawczej. Może być inspiracją do przywołania wspomnień i wzruszeń, które towarzyszyły naszym spotkaniom z Janem Pawłem II. W namiocie wystawowym wydzielone zostało także pomieszczenie sprzyjające wyciszeniu i modlitewnej zadumie, wzorowane na betlejemskiej Grocie Narodzenia Pańskiego. Do skrzynki przed wejściem można wrzucać karteczki z intencjami modlitwy za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II. – Te wszystkie intencje będą systematycznie przekazywane do sióstr karmelitanek do Oświęcimia – mówi ks. Paweł Danek.

Odwiedzający wystawę mogą też zaopatrzyć się w pamiątki i wydawnictwa związane z Janem Pawłem II, różańce, obrazki. Stoisko przygotowała bielska hurtownia „Misericordia”.
 

« 1 »