Nowy numer 22/2023 Archiwum

Rozpoczął się Rok Wiary

W diecezji bielsko-żywieckiej zainaugurowała go Eucharystia koncelebrowana 10 października w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Rakoczego.

Uroczystość odbyła się w przeddzień oficjalnego otwarcia Roku Wiary, ogłoszonego przez Ojca Świętego Benedykta XVI w związku z 50. rocznicą Soboru Watykańskiego II. Wokół ołtarza stanęło ponad 150 kapłanów, z biskupem pomocniczym Piotrem Gregerem.

Wśród uczestników uroczystej liturgii był też zwierzchnik cieszyńskiej diecezji Kościoła ewangelicko-augsburskiego bp Paweł Anweiler, przedstawiciele bielskich władz samorządowych miasta i powiatu, delegaci uczelni Bielska-Białej, a także reprezentanci parafii, wspólnot modlitewnych i stowarzyszeń katolickich z terenu diecezji. Byli też studenci i wykładowcy Instytutu Teologicznego św. Jana Kantego w Bielsku-Białej, dla których była to zarazem Msza Święta inaugurująca nowy rok akademicki.

Na ręce prorektora Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie ks. prof. Macieja Ostrowskiego i dziekana Wydziału Teologicznego ks. prof. Wojciecha Zyzaka bp Rakoczy złożył podziękowania za podpisane w czerwcu porozumienie o ściślejszej współpracy tej uczelni z bielskim Instytutem Teologicznym św. Jana Kantego.

- Celem tego Roku Wiary jest ponowne odkrycie treści wiary, wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej. Wiara w Jezusa Chrystusa jest naszą drogą do osiągnięcia zbawienia w sposób ostateczny. Ojciec Święty Benedykt XVI od początku przypomina nam o potrzebie odnalezienia drogi wiary, aby coraz bardziej i wyraźniej ukazywać radość i odnowiony entuzjazm, który rodzi w nas spotkanie z Chrystusem w duchu wiary. Ono rodzi w nas nadzieję i otwiera na miłość – mówił w homilii bp Tadeusz Rakoczy. – Jako ludzie wierzący nie możemy godzić się na to, aby sól utraciła swój smak, a światło było umieszczone pod korcem. Potrzeba, aby wszyscy wierzący w Chrystusa zechcieli ożywić swoje przywiązanie do Ewangelii. W tej perspektywie rozpoczynający się Rok Wiary jest zachętą do nowego i autentycznego nawrócenia do Pana i Zbawiciela świata.

Biskup Rakoczy zaapelował o podejmowanie inicjatyw ożywiania wiary w parafiach. – Trzeba przypomnieć, że w każdej parafii istnieją dwa szczególne miejsca, w których jest obecna i żyje wspólnota Kościoła. Pierwszym jest rodzina, stanowiąca domowy Kościół, a drugim – wspólnota zgromadzona wokół kapłana – mówił, wskazując na szczególną odpowiedzialność rodzin i kapłanów za autentyczne przeżywanie Roku Wiary i zachęcając do czynnego zaangażowania świeckich w misję ewangelizacyjną, formacyjną, modlitewną i charytatywną Kościoła. Symbolem wiary przekazywanej w rodzinach od pokoleń była przyniesiona podczas procesji z darami parafialna Księga chrztów, jedna z najstarszych w naszej diecezji.

Podczas liturgii przed ołtarzem znajdowały się tomy Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz Dokumentów Soboru Watykańskiego II. Na zakończenie inauguracyjnej Mszy Świętej biskup Rakoczy przekazał je przedstawicielom władz samorządowych, akademickich i delegatom grup apostolskich, zachęcając do studiowania i rozważania tekstów, które są wsparciem na drodze ożywienia wiary i chrześcijańskiego świadectwa.
 

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy