„Brenna” ze Srebrną Ciupagą

Zespół regionalny „Brenna” im. Józefa Macha nagrodzony w Zakopanem

Zespół Regionalny „Brenna” im. Józefa Macha – zdobywca tegorocznego Złotego Żywieckiego Serca na Festiwalu Górali Polskich i reprezentant polskich górali podczas 44. Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Ziem Górskich w Zakopanem – znalazł się również w gronie laureatów tego drugiego konkursu. W Zakopanem zaprezentowały się zespoły folklorystyczne z całego świata. Ich występy oceniane były przez międzynarodowe jury w trzech kategoriach. Osobno konkurowały grupy prezentujące folklor w postaci tradycyjnej, osobno zespoły wybierające formę opracowaną artystycznie i stylizowaną. Jurorzy przyznali „Brennej” Srebrną Ciupagę w kategorii zespołów tradycyjnych. Wyróżnienie otrzymała również kapela zespołu regionalnego  „Brenna” – za stylową grę na dętych instrumentach typowych dla regionu, z którego pochodzą. Zespół regionalny „Brenna” – utworzony w 1963 roku – jest kontynuacją działalności istniejącego od 1948 roku w Brennej Zespołu Teatralnego. Jego założycielem i pierwszym kierownikiem był Józef Mach. Od 1989 roku zespołem kierowała Elżbieta Bauer, a obecnie funkcję tę pełni Anna Źlik, córka Józefa Macha. Zespół ma w swoim dorobku wiele nagród i wyróżnień. Uczestniczył także w zagranicznych występach w wielu krajach Europy. Zawsze można go zobaczyć podczas prezentacji Tygodnia Kultury Beskidzkiej, a także ekumenicznych dożynek w Brennej.

« 1 »