• facebook
 • rss
 • O tradycji śś. Cyryla i Metodego

  Alina Świeży-Sobel

  dodane 09.04.2013 18:00

  Z okazji 1150. rocznicy przybycia świętych na Wielkie Morawy - i początku chrystianizacji ziem zamieszkałych przez Słowian - w Cieszynie odbędzie się 10 kwietnia międzynarodowa konferencja naukowa.

  Będzie ona poświęcona historii oraz aktualnym przejawom tradycji pierwszych misjonarzy zachowanym w kulturze i życiu religijnym chrześcijan w słowiańskiej części Europy.

  Przybycie tych misjonarzy w 863 roku na tereny Księstwa Wielkomorawskiego zapoczątkowało również ewangelizację na naszym terenie. Święci przetłumaczyli m.in. na języki słowiańskie części Biblii oraz teksty liturgiczne. Od 1980 r. są patronami Europy, a także wszystkich narodów słowiańskich i Śląska Opolskiego.

  - Chcemy wspólnie z naukowcami z Czech i Słowacji przyjrzeć się intelektualnemu i duchowemu dziedzictwu, jakie nam pozostawili święci, a także razem podziękować Bogu za ten dar - mówi ks. prof. Józef Budniak, przewodniczący Stowarzyszenia Teologów Ekumenistów, które jest organizatorem międzynarodowej debaty, wraz z Uniwersytetem Śląskim - Wydziałem Etnologii i Nauk o Edukacji oraz Komisją do spraw Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich przy Polskiej Akademii Nauk.

  Konferencja rozpocznie się o 9.30 nabożeństwem dziękczynnym w kaplicy ekumenicznej na Uniwersytecie Śląskim przy ulicy Bielskiej 62 w Cieszynie. Modlitwie przewodniczyć będzie bp Tadeusz Rakoczy, a homilię wygłosi bp František Lobkowicz z diecezji ostrawsko-opawskiej.

  O 10.15 gości powitają: bp Rakoczy oraz dziekan prof. dr hab. Zenon Gajdzica, a później rozpoczną się wykłady historyków i teologów zaproszonych m.in. z Lublina Opola, Wrocławia, Nitry, Ołomuńca, Preszova.

   

  Program konferencji:

  10.30 - I część - przewodniczy ks. prof. dr hab. Edward Górecki (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu)

   

  1. Prof. dr hab. bp Viliam Judák (Nitra):

  Aktualność tradycji cyrylo-metodiańskiej w Słowacji po rewolucji aksamitnej

  1. Ks. prof. dr hab. Pavel Ambros (Wydział Teologiczny. Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu):

  Existuje nová vize cyrilometodějské tradice? Poznámky k současné diskuzi o kontinuitě a diskontinuitě v české církvi a společnosti

  1. Ks. prof. dr hab. Pavol Dancák (Wydział Greckokatolicki. Uniwersytet w Preszowie):

  Cyrilometodské dedičstvo u gréckokatolíkov na Slovensku
  v kontexte súčasných kultúrnych zmien

  1. Ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser (Uniwersytet Opolski):

   Znaczenie tradycji cyrylo-metodiańskiej dla jedności Europy w świetle encykliki „Slavorum Apostoli” Jana Pawła II

   

  12.15 - Dyskusja

  12.30 - Przerwa na kawę

   

  12.50 - II część - przewodniczy ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka (KUL Jana Pawła II)

   

  1. Ks. prof. dr hab. Leonard Górka (KUL Jana Pawła II):

  Słowiańska teologia wyzwolenia na podstawie dzieła ewangelizacyjnego Patronów Europy, Cyryla i Metodego

  1. Dr Danuta Kocurek (UŚ Cieszyn):

  Misja Świętych Braci Sołuńskich Cyryla i Metodego we współczesnych podręcznikach szkolnych

  1. Ks. prof. dr hab. Jan Górski (Wydział Teologiczny UŚ): Aktualność metody misyjnej Świętych Cyryla i Metodego
  2.  Prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek (UŚ Katowice):

  Co dalej z wieżą Babel? Bracia Sołuńscy i przekraczanie barier językowych

  1. Dr hab. Marek Rembierz (UŚ Cieszyn):

  Współczesne interpretacje kulturowego i religijnego dziedzictwa słowiańskiej misji Cyryla/Konstantyna i Metodego

   

                   14.15 - Dyskusja

   

  Patronami honorowymi debaty o cyrylo-metodiańskim dziedzictwie intelektualnym i duchowym są:

  Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego

  Prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka, prezes oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach

  Prof. dr hab. Zenon Gajdzica, dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

  Bp Tadeusz Rakoczy, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej

  Bp František Václav Lobkowicz, ordynariusz diecezji ostrawsko-opawskiej

  Bp Viliam Judák, ordynariusz diecezji nitrzańskiej

  Bp Paweł Anweiler, zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego

  Bp Władysław Wolny, przewodniczący Czeskiej Rady Ekumenicznej

  Ks. mitrat Sergiusz Dziewiatowski, wiceprzewodniczący oddziału śląskiego Polskiej Rady Ekumenicznej

  Mieczysław Szczurek, burmistrz Cieszyna

  Jerzy Nogowczyk, starosta cieszyński

   

   

   

   

   

   

  «« | « | 1 | » | »»

  Zobacz także

  Komentowanie dostępne jest tylko dla .

  Reklama

  przewiń w dół