WISŁA GŁĘBCE - Znalezienia Krzyża Świętego

publikacja 01.04.2011 11:38

43-460 Wisła, Głębce, ul. Kopydło 103 A

tel. 338553258, 512 166 401

E-mail: proboszcz@parafiawislaglebce.org.pl

http://www.parafiawislaglebce.org.pl/