UJSOŁY - Św. Józefa

publikacja 01.04.2011 11:30

34-371 Ujsoły, ul. Ks. Prałata Józefa Piotrowskiego 332

tel. 338 64 70 22

http://ujsoly.duszpasterstwa.bielsko.pl/