HARMĘŻE - Niepokalanego Poczęcia NMP

publikacja 01.04.2011 10:50

32-600 Oświęcim, Harmęże, ul. Franciszkańska 12

tel. 338 43 07 11

E-mail: harmeze@franciszkanie.pl

www.harmeze.franciszkanie.pl