KOŃCZYCE WIELKIE - Św. Michała Archanioła

publikacja 31.03.2011 15:51

43-416 Kończyce Wielkie, Kończyce Wielkie 7

tel. 338 56 93 10

E-mail: konczyce_w@bielsko.opoka.org.pl

www.konczyce-wielkie.bielsko.opoka.org.pl