CIĘCINA - Św. Katarzyny

publikacja 31.03.2011 12:21

34-350 Węgierska Górka, ul. Kościuszki 66

tel. 338 64 14 34

E-mail: e-mail: ciecina@bielsko.opoka.org.pl

parafiaciecina.pl