BIELSKO-BIAŁA, par. NMP Królowej Polski

publikacja 22.03.2011 15:33

43-300 Bielsko-Biała, ul. NMP Królowej Polski 15

tel. 33 811 67 06, 33 811 85 59

E-mail: bielsko@sds.pl

http://www.bielsko.salwatorianie.pl