Bp Pindel do neoprezbiterów o kapłańskiej radości

Alina Świeży-Sobel

publikacja 28.05.2022 20:51

Święcenia kapłańskie w czasie sobotniej liturgii 28 maja 2022 r. w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej z rąk bp. Romana Pindla przyjęło 9 neoprezbiterów: Kamil Bywalec, Mateusz Cader, Łukasz Kasprzak, Tomasz Kramarczyk, Mikołaj Krzyżowski, Robert Oczkowski, Adam Pietrasina, Józef Skurzok i Patryk Zaręba.

Neoprezbiterzy z bp. Romanem Pindlem, bp. Piotrem Gregerem i przełożonymi z seminarium. Neoprezbiterzy z bp. Romanem Pindlem, bp. Piotrem Gregerem i przełożonymi z seminarium.
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

W wielkiej chwili udzielania sakramentu kapłaństwa towarzyszyli rodzice i krewni, a także proboszczowie parafii pochodzenia i parafii praktyk duszpasterskich oraz przełożeni seminaryjni.

W skierowanej do młodych kapłanów homilii bp Pindel wskazywał: - Od pierwszych dni kapłaństwa przygotujcie się na ciągłe kształcenie, poznawanie nauczania Kościoła oraz doskonalenie siebie i warsztatu duszpasterskiego. Nie czekajcie na kolejne szkolenia czy spotkania formacyjne. (...) Bądźcie otwarci na każde świadectwo wiary i miłości, jakie spotkacie w parafii, w szkole, na pielgrzymce, wyjeździe z grupą modlitewną czy z młodzieżą - mówił bp Pindel.

Przywołując z Listu do Koryntian postać Apollosa i jego nauczanie Ewangelii skuteczne dzięki łasce Bożej i wykształceniu, dodawał: - Tak też będzie z wami, gdy po przybyciu do nowej parafii będziecie otrzymywać różne obszary duszpasterstwa, za które macie być odpowiedzialni. Do tego sami rozeznawajcie, w czym macie dobre przygotowanie potwierdzone w dotychczasowej praktyce.

Chwila modlitwy przed sakramentem święceń kapłańskich.   Chwila modlitwy przed sakramentem święceń kapłańskich.
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

- Odnośnie do podziałów zadań przyjmijmy zasadę Pawła Apostoła, który porównuje działalność różnych nauczycieli do trudu ludzi pracujących na tym samym polu w różnych okresie wegetacji. Inne porównanie, aktualne do dziś, to udział kolejnych budowniczych kładących fundament oraz wznoszących mury, by powstała spójna budowla. Podobnie i wasz udział w budowaniu Kościoła, wspólnoty kapłańskiej, różnych grup oraz całej parafii nie może być przyczyną podziałów, antagonizmów, niezdrowej rywalizacji czy zabiegania o pochwałę siebie.

Neoprezbiterzy przekazali znak pokoju wszystkim kapłanom obecnym w katedrze, począwszy od biskupów...   Neoprezbiterzy przekazali znak pokoju wszystkim kapłanom obecnym w katedrze, począwszy od biskupów...
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

Ostatnia zachęta wzięta jest z Ewangelii i brzmi: „Proście Ojca w imię Jezusa, a wtedy radość Wasza będzie pełna”. Jedna z wielu radości kapłańskiej polega właśnie na tym, by prosić i być świadkiem wysłuchania próśb zanoszonych do Ojca w sprawach powierzonych nam wiernych. Jeżeli cieszy nas wysłuchanie prośby w intencjach rozszerzania królestwa Bożego, nawrócenia i pojednania powierzonych nam ludzi, to nasza radość naprawdę jest pełna. Takiej radości bardzo wam życzę - podkreślał bp Pindel.

Neoprezbiterzy diecezji bielsko-żywieckiej A.D. 2022:

z rocznika bł. ks. Władysława Bukowińskiego

Ks. Kamil Bywalec 

Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii! (1 Kor 9,16c)

Pochodzi z parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bielsku-Białej-Hałcnowie. Praktykę duszpasterską odbył w parafii św. Floriana w Żywcu-Zabłociu.

 

  Ks. Mateusz Cader

Mów, Panie, bo sługa Twój słucha (1 Sm 3,10b)

Pochodzi z parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku-Białej. Praktykę duszpasterską odbył w parafii Przemienia Pańskiego w Buczkowicach.

   Ks. Łukasz Kasprzak

W Tobie, Panie, zaufałem,
nie zawstydzę się na wieki.
(hymn Te Deum)

Pochodzi z parafii Miłosierdzia Bożego w Sułkowicach-Łęgu. Praktykę duszpasterską odbył w parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie.

Ks. Tomasz Kramarczyk

Przemień mnie w Siebie, bym jak Ty stał się chlebem!

Pochodzi z parafii św. Andrzeja Apostoła w Osieku. Praktykę duszpasterską odbył w parafii św. Franciszka z Asyżu w Bielsku-Białej-Wapienicy.

Ks. Mikołaj Krzyżowski

Ave Maria! (św. Bernard z Clairvaux)

Pochodzi z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Sopotni Wielkiej. Praktykę duszpasterską odbył w parafii św. Stanisława BM w Andrychowie.

Ks. Robert Oczkowski

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj! (Rz 12,21)

Pochodzi z parafii św. Wojciecha BM w Bulowicach. Praktykę duszpasterską odbył w parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku-Białej.

Ks. Adrian Pietrasina

Po tym wszyscy poznają, że jesteśmy Jego uczniami, jeśli będziemy się wzajemnie miłowali. (por. J 13,35)

Pochodzi z parafii Imienia Najświętszej Maryi Panny w Kamesznicy. Praktykę duszpasterską odbył w parafii Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich.

Ks. Józef Skurzok

Miej ufność w Panu i czyń to, co dobre (Ps 37,3)

Pochodzi z parafii św. Bartłomieja Apostoła w Koniakowie. Praktykę duszpasterską odbył w parafii św. Jana Chrzciciela w Rudzicy.

Ks. Patryk Zaręba

Aż do śmierci stawaj do zapasów o prawdę, a Pan Bóg będzie walczył o ciebie. (Syr 4,28)

Parafia św. Stanisława BM w Bielsku Białej. Praktykę duszpasterską odbył w parafii Świętych Małgorzaty i Katarzyny w Kętach.