Święta cisza

mb

|

Gość Bielsko-Żywiecki 29/2021

publikacja 22.07.2021 00:00

W święto MB Szkaplerznej Mszy św. w kaplicy klasztornej karmelitanek bosych przewodniczył bp Piotr Greger.

▲	Razem z siostrami modlili się kapłani i świeccy. ▲ Razem z siostrami modlili się kapłani i świeccy.
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

Wraz z bp. Gregerem modlili się kapłani dekanatu z dziekanem ks. kan. Fryderykiem Tarabułą, a także ks. Paweł Baran, dyrektor Centrum Dialogu i Modlitwy.

– W klimacie milczenia człowiek dociera do pełni serca, a ludzie modlący się w ciszy, w odosobnieniu zawsze byli i będą filarami Kościoła – mówił bp Greger. – Wielkie sprawy ludzkiego życia są przeżywane w milczeniu, pod opatrznościowym spojrzeniem Boga. Milczenie, właściwie potraktowane, nie jest oznaką bezradności czy przejawem braku pomysłu na życie. Jest formą największej wolności człowieka i tego skarbu nie może nam nigdy odebrać nikt i nic!

Bp Greger wskazywał, że Maryja z góry Karmel uczy nas umiłowania milczenia, i dziękował siostrom karmelitankom za duchową obecność w życiu diecezji oraz nieustanną modlitwę za Kościół.