Pokaż narodziny Solidarności

tm

|

Gość Bielsko-Żywiecki 31/2020

publikacja 30.07.2020 00:00

Powrót do rozgrywających się 40 lat temu wydarzeń Sierpnia ’80 dla młodych ludzi jest ważną lekcją historii i odkrywania tożsamości. Takim przekonaniem kierowali się inicjatorzy konkursu edukacyjnego poświęconego tej tematyce.

Organizatorzy zachęcają młodzież do poznawania niedawnej przeszłości. Organizatorzy zachęcają młodzież do poznawania niedawnej przeszłości.
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

Zaproszenie do udziału skierowane zostało do ósmoklasistów i uczniów szkół ponadpodstawowych, których zadaniem jest zapoznanie się z historią powstawania Solidarności w naszym regionie.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Miejskie Centrum Kultury w Żywcu i Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach. – Konkurs „Narodziny Solidarności – Sierpień ’80” ma służyć podkreśleniu znaczenia ruchu, który doprowadził do przełomu politycznego i historycznych zmian w Polsce. Zależy nam, aby młodzież zainteresować tematem również w kontekście losów swej małej ojczyzny. Jubileusz 40. rocznicy powstania Solidarności to okazja, by poznać najważniejsze wydarzenia i ich uczestników – bohaterów tych wydarzeń, których patriotycznej postawie zawdzięczamy wolność – podkreśla Robert Ciupa, dyrektor ŚCWiS.

Jak dodaje koordynatorka konkursu Joanna Pociecha, zadaniem uczniów, którzy zechcą wziąć udział, jest przygotowanie multimedialnej prezentacji, nagranej na płycie CD/DVD lub innym nośniku pamięci, obejmującej 15–20 slajdów, lub plakatu w formacie A3 w dowolnej technice. – Zależy nam, żeby były to prace samodzielne, twórcze, nigdzie wcześniej niepublikowane i nienagradzane. Autorzy będą oceniani przez jury w dwóch grupach wiekowych, odrębnie uczniowie szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych, a dla najlepszych przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody i ich dzieła zostaną wystawione w Bielsku-Białej – mówi Joanna Paciecha. Prace należy dostarczyć do 15 września do siedziby bielskiego ROK-u, a nad ich odbiorem czuwać będzie Bogdan Wandzel.