Urodziny św. Jana z Kęt w miejscu, gdzie przyszedł na świat

Alina Świeży-Sobel

publikacja 27.06.2020 10:37

Z okazji 630. rocznicy narodzin św. Jana Kantego uroczysta Msza św. dziękczynna koncelebrowana była w Kętach, w świątyni zbudowanej na miejscu rodzinnego domu świętego.

Urodzinowa modlitwa w kościele św. Jana Kantego. Urodzinowa modlitwa w kościele św. Jana Kantego.
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

Przy ołtarzu pod przewodnictwem ks. Piotra Bączka, dyrektora radia Anioł Beskidów, stanęli również ks. proboszcz Zbigniew Jurasz i ks. wikary Krzysztof Rębisz, a także ks. Piotr Hoffmann, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Po Mszy św. odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, zakończona Apelem Jasnogórskim. W sobotę 27 czerwca o 15.00 w Kętach na rynku zaplanowany jest kolejny punkt urodzinowych obchodów.

- Modlimy się w naszym coraz piękniejszym kościele, w którym trwają prace konserwatorów. Mamy nadzieję, że te prace się zakończą bardzo szybko - mówił ks. Jurasz. Wierni mogli zobaczyć odrestaurowany już ołtarz główny i boczny ołtarz św. Józefa.

- Obchodzona dziś także uroczystość św. Jana Chrzciciela wydłuża naszą perspektywę spojrzenia zarówno na św. Jana z Kęt, jak i św. Jana Chrzciciela i na dziś tu obecnych. Wszyscy znacie bardzo dobrze fakty z życia św. Jana Kantego, bo było wiele uroczystości i okazji, by przypominać ten życiorys. Trzeba go jednak ciągle zgłębiać i na nowo odczytywać, uświadamiać sobie, jakie to, co się kiedyś wydarzyło, ma dziś dla nas znaczenie - mówił ks. Bączek. - Mamy pytać historię, mamy pytać o ten życiorys św. Jana z Kęt, aby to dziś do nas przemawiało...

W obchody rocznicy zaangażowało się Bractwo św. Jana Kantego.   W obchody rocznicy zaangażowało się Bractwo św. Jana Kantego.
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

W modlitwę zaangażowała się wspólnota powołanego kilka miesięcy temu w Kętach Bractwa św. Jana Kantego, której członkowie przybyli ze swoim sztandarem, a także przygotowali pierwsze publikacje związane ze świętym - reprinty wydanych w XIX w. legend o św. Janie Kantym. Można je było kupić przed wejściem do kościoła.

Kościół św. Jana Kantego, według przekazów, zbudowany jest w miejscu jego rodzinnego domu.   Kościół św. Jana Kantego, według przekazów, zbudowany jest w miejscu jego rodzinnego domu.
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

Z okazji 630. urodzin Bractwo św. Jana Kantego wraz z Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach zaprosiło wszystkich zainteresowanych postacią świętego z Kęt na spacer pod hasłem: "Kęty św. Jana Kantego". Spotkanie uczestników rozpocznie się w sobotę 27 czerwca o 15.00 pod figurą świętego na rynku.

Tu podczas krótkiego wykładu zaprezentowana zostanie postać Jana z Kęt, historia jego życia w Krakowie, budowy jego pomnika, rozwoju jego kultu, a także dzieje jego kościoła i tajniki architektonicznej konstrukcji. Do tego kościoła udadzą się uczestnicy na zakończenie spaceru. Będą też mogli zaopatrzyć się w książeczki o św. Janie Kantym.