Papież był z nami!

aśs

|

Gość Bielsko-Żywiecki 22/2020

publikacja 28.05.2020 00:00

W 25. rocznicę pamiętnej wizyty Jana Pawła II 22 maja 1995 r. w naszej diecezji za spotkanie ze świętym dziękowali wierni z całego regionu, a zwłaszcza mieszkańcy Bielska-Białej i Żywca.

▲	Dziękczynieniu w konkatedrze przewodniczył bp Roman Pindel. ▲ Dziękczynieniu w konkatedrze przewodniczył bp Roman Pindel.
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

Dziękczynnej Eucharystii za jubileusz wizyty papieża, a także za 100. rocznicę jego urodzin w żywieckiej konkatedrze przewodniczył bp Roman Pindel.

Przy ołtarzu towarzyszyli mu kapłani dekanatu żywieckiego, z dziekanem ks. prał. Stanisławem Koziełem i proboszczem ks. kan. Grzegorzem Gruszeckim, – Dziękujemy dziś Bogu za święte życie i prowadzenie Kościoła przez Jana Pawła II. Czynimy to w 100. rocznicę jego narodzin, wspominając jego obecność w tym mieście przed 25 laty – mówił bp Pindel. – Chcemy odwoływać się do słów, które Jan Paweł II wypowiedział 25 lat temu w tym mieście. Chcemy też zrobić jakby rachunek z tych 25 lat, które upłynęły dla Żywca i Żywiecczyzny w życiu religijnym i społecznym. Niech to będzie początek dawania naszej odpowiedzi na tamte słowa i słowo Boże dziś odczytywane.

Żywiecki raport

Tę próbę podsumowania życia wiary rozpoczął od przypomnienia papieskiej refleksji nad rolą Żywiecczyzny i pochodzących stąd kapłanów, którzy – z bp. Tadeuszem Rakoczym na czele – zaangażowali się w życie nowej diecezji.

– Papież wspomniał też o licznych zgromadzeniach, które ożywiają działalność duszpasterską, katechetyczną i charytatywną, kończąc wszystko życzeniem, aby ta nowa wspólnota diecezji bielsko-żywieckiej rozwijała się, czerpiąc ze wszystkich zasobów mocy duchowych, które tutaj nagromadziły się przez stulecia. Dziś moglibyśmy raportować świętemu papieżowi, że Żywiecczyzna i sam Żywiec wciąż wydają nowe powołania, zwłaszcza do krakowskiego seminarium – mówił bp Pindel, wyliczając też zasłużonych kapłanów z Żywiecczyzny, zaangażowanych w zaszczytne posługi. Wśród ważnych świadków wiary bp Pindel wymienił pierwszego beatyfikowanego z tej ziemi: o. Michała Tomaszka z Łękawicy, a także kandydatów na ołtarze: bp. Jana Pietraszkę i ks. Jana Marszałka.

Wskazał też na problem spadku żeńskich powołań zakonnych, ale i na przybycie nowych zgromadzeń żeńskich do Trzebini czy Kamesznicy. Zauważył także, że wielu wiernych korzysta z posługi spowiedników w stałym konfesjonale, a w codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu uczestniczą setki wiernych. – To także są zmiany, za które chcemy dziękować dobremu Panu Bogu – dodawał bp Pindel.

W Żywcu pamiątką jubileuszu będzie drewniany krzyż. Stanął przy konkatedrze w pobliżu papieskiego pomnika i miejsca, z którego 25 lat temu mówił Jan Paweł II.

Testament dla bielszczan

Z kolei w bielskim kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa bp Piotr Greger przewodniczył Mszy św. dziękczynnej za wizytę Jana Pawła II w stolicy Podbeskidzia. Tu przed 25 laty papież zatrzymał się w drodze ze Skoczowa do Żywca. Odwiedził wówczas świątynię, w sąsiednim budynku spotkał się z władzami państwowymi, z prezydentem Lechem Wałęsą na czele, a na płycie dworca autobusowego także z mieszkańcami Bielska-Białej.

W homilii biskup zaprosił do refleksji nad słowami, które papież wówczas wypowiedział, i ich aktualnością. W tym kontekście zwrócił także uwagę na znaczenie chrześcijańskiej radości, która jest możliwa tylko z Chrystusem. Biskup Greger zachęcił, by słowa papieża odczytywać jako jego testament dla wszystkich pokoleń mieszkańców miasta. – Jan Paweł II, przybywając do Bielska-Białej, doskonale znał problemy mieszkańców naszego miasta, postawił trafną diagnozę, wskazał na wiele cech pozytywnych, a na ich tle mówił o naszych bolączkach i smutkach dnia codziennego – mówił biskup, dodając, że papież podkreślał, iż Jezus jako jedyny wie, co się kryje w ludzkim sercu. Biskup Greger przypomniał także słynne papieskie życzenia, zapraszając bielszczan, by do papieskiego przemówienia wracali i odnosili je do współczesności: „Życzę wam tutaj zgromadzonym, aby w waszym życiu nigdy nie brakło miejsca dla Chrystusa! Życzę temu miastu, aby w nim nigdy nie brakło miejsca dla Chrystusa!”.