W Ustroniu ekumeniczna modlitwa trwała dłużej niż gdzie indziej

Alina Świeży-Sobel

publikacja 27.01.2020 04:51

Względy organizacyjne sprawiły, że tegoroczne wspólne zgromadzenie katolików i ewangelików na nabożeństwie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbyło się 26 stycznia, czyli... tuż po jego zakończeniu. - Tak się po prostu złożyło, ale możemy potraktować to jako symboliczny znak potwierdzenia, że w naszych ekumenicznych kontaktach od dawna nie chcemy ograniczać się do tego jednego tygodnia w roku - podsumowywali członkowie ustrońskiego Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Ekumenicznego.

We wspólnej modlitwie i błogosławieństwie wzięli udział proboszczowie (w środku): ks. kan. Wiesław Bajger i ks. radca Piotr Wowry. We wspólnej modlitwie i błogosławieństwie wzięli udział proboszczowie (w środku): ks. kan. Wiesław Bajger i ks. radca Piotr Wowry.
Agnieszka Sobel

Widocznym znakiem tej dobrej współpracy były od wielu lat nie tylko ekumeniczne miejskie uroczystości patriotyczne czy dożynkowe dziękczynienie za plony, ale także zrealizowany wspólnie projekt "Ekumenizm nośnikiem kultury", dzięki któremu z dofinansowaniem funduszy unijnych udało się zrewitalizować katolicką zabytkową świątynię w parafii św. Klemensa, jak również ewangelicki kościół Apostoła Jakuba Starszego.

Coraz dynamiczniej rozwija się też działalność Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Ekumenicznego, które wraz z obiema parafiami jest organizatorem ekumenicznych festiwali, obejmujących cykle koncertów, wystaw i nabożeństw w czerwcu i lipcu. ChSE organizuje też koncerty w świątyniach obu parafii w innych terminach.

Również tegoroczne nabożeństwo ekumeniczne, dzięki inicjatywie ChSE, połączone zostało z koncertem kolęd, w wykonaniu Górniczej Orkiestry Dętej KWK "Sośnica" z Gliwic. - To zespół, który chętnie koncertuje w parafiach i cieszymy się, że mógł zaprezentować się również przed publicznością w naszym mieście - podkreślają inicjatorzy tego wydarzenia: Łukasz Sitek, prezes CHSE, i Marcin Janik, przewodniczący Rady Miejskiej Ustronia.

W czasie nabożeństwa zaśpiewał też chór parafialny, a we wspólnej modlitwie uczestniczyli proboszczowie obu parafii: ks. kan. Wiesław Bajger z parafii św. Klemensa i ks. radca Piotr Wowry z parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu, a także ks. prof. Józef Budniak, referent do spraw ekumenizmu diecezji bielsko-żywieckiej. Kazanie wygłosił wikariusz parafii św. Klemensa ks. Krzysztof Adamski.