Bp Greger do górników: Żyjcie Eucharystią jak św. Barbara

Alina Świeży-Sobel

publikacja 08.12.2019 17:29

Brzeszczańscy górnicy zaczęli od modlitwy o opiekę św. Barbary swoje tegoroczne świętowanie, polecając jej swoje bezpieczeństwo i dziękując za wstawiennictwo u Boga. Do kościoła św. Urbana przyszli wprost z kopalnianej cechowni, a świąteczna modlitwa była podkreśleniem miejsca, jakie w ich codziennym życiu i pracy zajmuje patronka.

Na uroczystą modlitwę do św. Barbary górnicy przyszli z orkiestrą i sztandarami. Na uroczystą modlitwę do św. Barbary górnicy przyszli z orkiestrą i sztandarami.
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

Najpierw na barbórkowej Mszy św. zgromadzili się w jawiszowickim kościele MB Bolesnej, a później w kościele św. Urbana w Brzeszczach, gdzie uroczyście przymaszerowali z kopalnianej cechowni w asyście górniczej orkiestry, ze sztandarami.

W modlitwie wzięli udział przedstawiciele dyrekcji i załoga Zakładu Górniczego Brzeszcze, obecnie stanowiącego jednostkę grupy Tauron Wydobycie. Przybyli też delegaci władz samorządowych różnych szczebli i członkowie górniczych rodzin, a liturgii przewodniczył bp Piotr Greger. 

- To szczególny dla nas wszystkich dzień, bo już od przeszło stu lat dzieje tej miejscowości i tej parafii są związane z kopalnią: największym zakładem na tym terenie. Dlatego chcemy wszyscy prosić św. Barbarę o błogosławieństwo - mówił ks. prał. Kazimierz Kulpa, witając zgromadzonych w kościele św. Urbana.

Barbórkowej Mszy św. przewodniczył bp Piotr Greger.   Barbórkowej Mszy św. przewodniczył bp Piotr Greger.
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

Przywołując w homilii liturgiczną modlitwę do św. Barbary i jej wizerunki, na których najczęściej jest przedstawiana z Eucharystią, kielichem lub monstrancją, bp Greger podkreślał, że patronka górników swoim przykładem zachęca do życia Eucharystią, o czym powinniśmy pamiętać również w kontekście rozpoczynającego się właśnie w Kościele w Polsce roku duszpasterskiego poświęconego tajemnicy Eucharystii.

- Św. Barbara, która - jak mówi modlitwa - wytrwała w wierności Bogu do końca, uczy nas odpowiedzialnego czuwania. Jej postać jest inspiracją do tego, abyśmy żyli Eucharystią nie tylko od wielkiego dzwonu, ale żyli nią na co dzień; żeby ten klimat naszego świątecznego spotkania z Chrystusem był codziennością, a nie tylko kilkoma dniami w ciągu roku. Świadectwo jej życia, przypieczętowane męczeńską śmiercią, wyraża gotowość i dyspozycyjność do tego, abyśmy w każdej chwili życia, a zwłaszcza w tym szczególnym momencie przekroczenia progu wieczności, nie byli sami, byśmy byli umocnieni Ciałem i Krwią Chrystusa - mówił bp Greger.

Wskazując na św. Barbarę jako wzór adwentowego czuwania, bp Greger mówił do górników: - Chciałbym wam wszystkim życzyć, byśmy zawsze byli gotowi, bo to jest istota. Na tym polega czuwanie, także adwentowe. I także byśmy zawsze byli umocnieni najbardziej, jak to tylko możliwe: umocnieni Chrystusem, Jego Ciałem i Krwią. O tym nam przypomina św. Barbara.

Za wspólną modlitwę i wygłoszone słowo podziękował w imieniu górniczego środowiska Edward Paździorko, wiceprezes zarządu ds. technicznych w spółce Tauron Wydobycie, życząc też wszystkim górnikom i ich bliskim zdrowia, opieki opatrzności Bożej i pomocy patronki w życiu osobistym oraz zawodowym.