Dom na skale

tm

|

Gość Bielsko-Żywiecki 45/2019

publikacja 07.11.2019 00:00

We wspomnienie św. Jana Pawła II w kościele w Porąbce, a następnie w budynku szkolnym w Kozubniku, odbywała się uroczysta inauguracja nowego etapu w życiu tutejszej społeczności.

– Tutaj będziemy gromadzić się na szkolnej modlitwie – zapowiada Lidia Nowotarska. – Tutaj będziemy gromadzić się na szkolnej modlitwie – zapowiada Lidia Nowotarska.
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

Tutejsi uczniowie oraz nauczyciele ze św. Janem Pawłem II jako patronem związani byli jako jedna z pierwszych szkolnych społeczności w Polsce.

Otrzymali papieski patronat jeszcze w 1996 r. Od tego czasu niezmiennie towarzyszą ich życiu słynne słowa: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”.

– One są mottem naszej szkoły nadal, choć sporo się w ciągu tych lat wydarzyło – podkreśla Lidia Nowotarska, dyrektor placówki.

Szkoła z powodzeniem podejmowała ambitne zadanie wychowania w duchu wartości, które były podstawą nauczania Jana Pawła II. Jednak znalazła się w bardzo trudnej sytuacji kilka lat temu, kiedy z powodów ekonomicznych ważyły się losy kozubnickiej małej podstawówki. Oddziały gimnazjalne, które powstały, były rozwiązaniem na krótko i po reformie oświaty rodzice z Kozubnika znów stanęli przed groźbą likwidacji szkoły, z której dzieci z okolicy mogłyby bezpiecznie uczyć się, bez potrzeby dojeżdżania do centrum Porąbki. Przy regulacjach obowiązujących w gminie byłoby za mało dzieci w klasach, a – po połączeniu tych klas – byłoby ich za mało, żeby szkoła mogła istnieć. Obecnie uczęszcza tu 64 uczniów, a rodzice bardzo mocno zabiegają o to, żeby ich dzieci mogły korzystać z nauki w swoim najbliższym środowisku. Doceniają fakt, że w kameralnych klasach uczniowie mają lepsze warunki do osobistego rozwoju, czują się bezpieczniej.

Wiele razy podkreślali, że szkoła to także ważne miejsce, w którym integruje się lokalna społeczność. Potwierdzeniem tych opinii była niedawna inicjatywa, by odnaleziony po latach zabytkowy dzwon, ufundowany przez wdzięcznych Bogu za ocalenie życia powstańców styczniowych z tej okolicy, został umieszczony na dzwonnicy przy szkole.

Szkoła na zakręcie

– Rodzice bardzo aktywnie angażują się od lat w prace przy szkole, tłumacząc to troską o swoje dzieci. Wiem, że likwidacja szkoły byłaby stratą dla wszystkich. Szukając rozwiązania, wpadliśmy na pomysł, by postarać się o włączenie do sieci placówek Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Ku naszej radości już po pierwszym zapytaniu otrzymaliśmy zaproszenie do rozmów, a jednocześnie mieliśmy też zapewnienie wójta Pawła Zemanka o przychylności władz samorządowych dla tego rozwiązania. I rzeczywiście, dzięki życzliwości z obu stron szybko udało się wszystko uzgodnić i od 1 września rozpoczęliśmy kolejny rok nauki już jako nowa instytucja: Szkoła Podstawowa SPSK im. św. Jana Pawła II. Z nadzieją patrzymy w przyszłość, gotowi do dalszego wychowywania w duchu dziedzictwa patrona – mówi dyr. Nowotarska. Jak zaznacza, dla uczniów niewiele się zmieniło, jedynie to, że do szkolnej społeczności dołączyły przedszkolaki. Powstały też dwie nowe sale lekcyjne, uczniowie mieszkający w większej odległości mogą liczyć na dowóz szkolnym busem, a jako pomoc dydaktyczną placówka otrzymała interaktywny monitor – prezent od władz stowarzyszenia.

Nowy rozdział

Podobnie jak we wszystkich szkołach SPSK uczniowie biorą udział w codziennej modlitwie. – Na razie odbywa się ona w klasach, ale chcemy przygotować się do tego organizacyjnie i stworzyć warunki do wspólnej modlitwy, która będzie nas wszystkich wzajemnie umacniać – dodaje dyr. Nowotarska. Błogosławieństwa na nowy czas szkolnej pracy udzielił bp Roman Pindel, życząc uczniom, by nauczanie patrona zawsze było obecne w ich życiu. W modlitwie wzięli też udział: wikariusz generalny ks. dr Marek Studenski i kapłani dekanatu z proboszczem ks. kan. Zdzisławem Grochalem. W uroczystym wkroczeniu w ten nowy rozdział szkolnych dziejów towarzyszyli uczniom, nauczycielom i rodzicom przedstawiciele władz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich z prezes Marią Chodkiewicz na czele, delegaci władz gminy Porobka z wójtem Zemankiem, a także przedstawicielie władz oświatowych z Anną Augustyniak z bielskiej Delegatury Kuratorium Oświaty.