Szczęściarze od Czarnej Madonny

Urszula Rogólska

|

Gość Bielsko-Żywiecki 38/2019

publikacja 19.09.2019 00:00

To jak całe życie młodego człowieka – od urodzenia po ukończenie studiów, a nawet pierwszą pracę. Dwudzieste piąte urodziny świętuje wspólnota, która zrodziła się z części parafii w Międzybrodziu Żywieckim.

Z darami chleba i wina czernichowscy bierzmowani przynieśli także swoje deklaracje abstynencji i stuły ofiarowane przez ich rodziców. Z darami chleba i wina czernichowscy bierzmowani przynieśli także swoje deklaracje abstynencji i stuły ofiarowane przez ich rodziców.
Urszula Rogólska /Foto Gość

Był rok 1981, kiedy duszpasterze z Międzybrodzia Żywieckiego, ks. proboszcz Jan Hojdys i ks. wikary Piotr Sieja, nieśmiało zaczęli myśleć o budowie punktu katechetycznego w sąsiednim Czernichowie.

O swoich zamierzeniach powiedzieli parafianom wiosną 1982 roku, kiedy zapadły pierwsze pomyślne decyzje w krakowskiej kurii i urzędzie wojewódzkim.

Wielu parafian doskonale pamięta ten czas, kiedy ich rodziny i cały kraj borykały się z trudnościami gospodarczymi. A mimo to zdeterminowani powołali komitet budowy kaplicy. Trzy lata później przeprojektowano dokumentację: z budowy punktu katechetycznego i kaplicy na kościół w Czernichowie.

30 lat temu, 30 sierpnia 1989 roku, kard. Franciszek Macharski wmurował kamień węgielny pod powstającą świątynię, a dwa lata później ukończono ją w stanie surowym. Budowa jednoczyła mieszkańców tworzących nową wspólnotę.

Cztery lata później, 11 września 1994 roku, czernichowski kościół, który znalazł się w granicach nowej diecezji bielsko-żywieckiej, poświęcił bp Tadeusz Rakoczy. Miesiąc później, 20 października, oficjalnie powstała tu parafia Matki Bożej Częstochowskiej. Jej proboszczem został ks. Władysław Kubasiak.

Dokładnie w 25. rocznicę tych wydarzeń, 11 września tego roku, biskup Rakoczy znów odwiedził czernichowian, by razem z nimi świętować srebrny jubileusz parafii i kościoła, a jednocześnie udzielić sakramentu bierzmowania 16 młodym parafianom.

Przy ołtarzu stanęli także ks. infułat Władysław Fidelus, wieloletni proboszcz konkatedry żywieckiej, ks. Władysław Kubasiak, ks. Krzysztof Ciurla, który od sierpnia pełni obowiązki czernichowskiego proboszcza, a także księża dekanatu międzybrodzkiego, z ks. dziekanem Januszem Kucielem, oraz księża rodacy i duszpasterze związani z parafią.

Nie zabrakło władz samorządowych Czernichowa i Tresnej, strażaków OSP z ich orkiestrą, górników, członków Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i pań z Koła Gospodyń Wiejskich.

W homilii biskup senior dziękował wszystkim za wspieranie parafii modlitwą i ofiarami życia codziennego, zachęcając do modlitwy za żyjących i zmarłych budowniczych, szczególnie za inicjatora budowy – śp. ks. Jana Hojdysa oraz śp. kard. Franciszka Macharskiego.

Odwołując się do słów Ewangelii o ośmiu błogosławieństwach, biskup tłumaczył, że dotykają one tajemnicy życia człowieka, który pragnie szczęścia. Mówią o dwóch wymiarach życia – doczesnym i ostatecznym. – Bóg pragnie życia wiecznego dla ludzi – pielgrzymów na tej ziemi. I dziś pytamy, czy my szukamy Boga żywego. Czy szukamy Boga, który daje nieprzemijające szczęście? Czy spotykamy się z Bogiem na modlitwie porannej, Mszy św. niedzielnej i świątecznej, na adoracji Najświętszego Sakramentu? Czy korzystamy ze spowiedzi, rekolekcji, nabożeństw? Czy pościmy, umartwiamy się, mamy ducha pokuty? Czy czytamy Pismo Święte i medytujemy nad jego słowem? Czy ewangelizujemy naszych bliskich i znajomych? A nade wszystko czy przekazujemy wiarę dzieciom i wnukom? Czy nie ukrywamy naszej wiary przed innymi? Biskup Rakoczy podkreślił, że jubileusz to zaproszenie do wybiegania myślą ku przyszłości.

Na zakończenie ks. Ciurla poprosił biskupa o poświęcenie krzyży dla bierzmowanych, w które wpisano Modlitwę Pańską. – Niech ona im towarzyszy każdego dnia i przypomina to, co stało się dzisiaj, aby umocnieni Duchem Świętym byli autentycznymi świadkami miłości, która płynie z krzyża – podkreślił proboszcz.

Zaraz po przyjeździe do Czernichowa zaczął z parafianami przygotowywać odpust, jubileusz 25-lecia parafii i bierzmowanie młodych. – W tym szczególnym miejscu, gdzie Czarna Madonna uprasza nam tak wiele łask u swojego Syna, niech nasza wspólna modlitwa przyczynia się do chwały Bożej, ale i do naszej wzajemnej miłości, dobroci i jedności – mówił k. Ciurla.

Parafianie podziękowali biskupowi oraz księżom, zwłaszcza czterem z nich: śp. ks. P. Siei, śp. ks. F. Juchasowi oraz obecnym na jubileuszu ks. R. Hopciasiowi i ks. W. Kubasiakowi.