20 lat Dzieci Serc

mb

|

Gość Bielsko-Żywiecki 34/2019

publikacja 22.08.2019 00:00

Są wśród nich osoby z różnymi schorzeniami. Razem spotykają się w świetlicy, razem się modlą, pielgrzymują, jeżdżą na obozy rehabilitacyjne i wycieczki. A przede wszystkim uczą się uśmiechać.

Przy kaplicy „U Dziadka”. Przy kaplicy „U Dziadka”.
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

Tegoroczne wakacje dla niepełnosprawnych członków Stowarzyszenia Dzieci Serc z Radziechów stały się też czasem wspomnień i wdzięczności za wszystko, czego doświadczyli. Bogu i ludziom podziękowali, pielgrzymując na odpust do kapliczki „U Dziadka”.

Mszę św. sprawował ks. kan. Stanisław Czernek wraz z ks. Krzysztofem Ciurlą, od lat związanym z Dziećmi Serc. Za 20-lecie podziękowali też w parafialnym kościele św. Marcina, polecając się opiece patrona stowarzyszenia, bł. Michała Tomaszka, a wieczór wspomnień trwał do późnych godzin.

Inicjatorką powstania stowarzyszenia była Jadwiga Klimonda, która do dziś jest prezesem. I choć dołączały do niej różne osoby wspierające kolejne projekty na rzecz niepełnosprawnych, liczni darczyńcy i wolontariusze, to bez zapału i energii „naszej kochanej Jadzi” nie byłoby tych dobrych wspomnień. A wspominali 20-lecie niepełnosprawni z całej Żywiecczyzny, dla których udział w imprezach Dzieci Serc był często jedyną okazją do kontaktu z otoczeniem.

– Staraliśmy się podejmować różne formy działania, żeby zachęcić naszych podopiecznych niepełnosprawnych do aktywności, wyciągnąć ich z domu. Czasem to tak dosłownie wyciągamy, bo na przykład nie ma drogi i trzeba wózek przenieść, przyjechać samochodem i przewieźć – przyznaje prezes Klimonda.

Były więc integracyjne Dni Dziecka, spotkania ze św. Mikołajem, paraolimpiady, wyścigi wózków, rajdy „Razem raźniej” na Matyskę, pielgrzymki „Ogień Lolek” i patriotyczne Zaduszki Narodowe na Matysce, niezliczone pielgrzymki do okolicznych sanktuariów i świątyń oraz piesza pielgrzymka na Jasną Górę, w której ok. 50-osobowa grupa niepełnosprawnych, także na wózkach, bierze udział również w tym roku. – W czasie pielgrzymowania będziemy się modlić za wszystkich, którzy naszym Dzieciom Serc okazali swoje serce – zapowiada J. Klimonda.