Za Jezusem na dobre i złe

Gość Bielsko-Żywiecki 30/2019

publikacja 25.07.2019 00:00

W bielskim kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa hasło „Wolni i wyzwalający” towarzyszyło młodym i małżonkom z Ruchu Światło–Życie, przeżywającym na pierwszym turnusie swoje 15-dniowe rekolekcje.

▲	Na początku wszystkie kręgi zaprezentowały się. ▲ Na początku wszystkie kręgi zaprezentowały się.
Urszula Rogólska /Foto Gość

Oazowicze, którzy przebywali na wakacyjnych rekolekcjach w czterech wspólnotach młodzieżowych i jednej Domowego Kościoła, spotkali się 11 lipca z bp. Romanem Pindlem na dniu wspólnoty w bielskim kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Towarzyszyło im hasło nowego roku formacyjnego, nawiązujące m.in. do 40. rocznicy powstania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, związanej z historią ruchu i jego założycielem ks. Franciszkiem Blachnickim. Wśród uczestników dnia wspólnoty były grupy młodzieżowe przeżywające rekolekcje w Zagórniku – z ks. Krzysztofem Adamskim, w Juszczynie – z ks. Sławo- mirem Pietraszką, Zarzeczu – z ks. Grzegorzem Pasternakiem, Czernichowie – z ks. Tomaszem Drabikiem oraz z Domowego Kościoła w Bystrej Krakowskiej – z ks. Mirosławem Piskozubem. Po prezentacjach grup i świadectwach oazowicze uczestniczyli we Mszy św. pod przewodnictwem bp. Romana Pindla. Biskup nawiązał do przeczytanego fragmentu Ewangelii, mówiącego o tym, jak nad Jeziorem Tyberiadzkim Jezus pyta Piotra, czy ten Go kocha, a jednocześnie uświadamia mu, że wiara w Zmartwychwstałego będzie kosztować. – To pokazuje także nam, co to znaczy uwierzyć w Jezusa, chodzić za Nim na dobre i na złe. Kiedy jest radośnie, gdy człowiek jest dumny i cieszy się z tego, że czyta Pismo Święte, poznaje rzeczy, które trafnie odnoszą się do jego życia, ale i wtedy, gdy przyznanie się do Jezusa kosztuje, kiedy jest ciemno i trudno – mówił biskup. Po Mszy św. oazowicze spotkali się na agapie oraz Godzinie Misji i Odpowiedzialności, kiedy na ręce ks. Pasternaka składali deklaracje KWC – dobrowolnej abstynencji w intencji zniewolonych. Kolejny dzień wspólnoty – 29 lipca.