W mundurze Maryi

ur

|

Gość Bielsko-Żywiecki 30/2019

publikacja 25.07.2019 00:00

16 lipca oświęcimskie siostry karmelitanki gościły noszących szkaplerz.

▲	Grupa czcicieli MB z Góry Karmel przyjęła szatę Matki w kaplicy karmelitanek. ▲ Grupa czcicieli MB z Góry Karmel przyjęła szatę Matki w kaplicy karmelitanek.
Urszula Rogólska /Foto Gość

Gośćmi sióstr byli także bp Roman Pindel, który przewodniczył Mszy św., o. Piotr Karauda OCD, który prowadził trzydniowe przygotowanie do uroczystości odpustowej, oraz duszpasterze z Oświęcimia. Biskup Pindel zaprosił do rozważań, czym jest szkaplerz.

– Szata Maryi, szkaplerz, oznacza przynależność do formacji, która jest szczególnie umiłowana, z tego względu, że cechuje ją posłuszeństwo – tak jak oddziały gwardyjskie czy doborowe, gdzie liczy się przywiązanie do tego, który jest na pierwszym miejscu – mówił biskup, dodając, że żołnierz, który nosi mundur, może czuć się bezpieczny, kiedy jest posłuszny rozkazom, kiedy ma obok innych, podobnie umundurowanych i kiedy angażuje się w walkę. Podobnie jest z noszącymi szkaplerz. – On nie zwalnia z wysiłku i nie uczy bierności. Nie jest dla takich, którzy by liczyli na innych, nie wypełniając swoich zobowiązań – mówił biskup. – Prośmy Maryję, abyśmy byli naśladowcami Jezusa – idąc wraz z Nią, za Nią i za Jezusem – zachęcał. Po Mszy św. o. Paweł Karauda nałożył szkaplerze karmelitańskie kilkunastu osobom.