Serca w fundamencie

Urszula Rogólska

|

Gość Bielsko-Żywiecki 20/2019

dodane 16.05.2019 00:00

Czternastu duszpasterzy naszej diecezji świętuje srebrny jubileusz kapłaństwa. Zostali wyświęceni 14 maja 1994 r. Razem z bp. Tadeuszem Rakoczym stanęli wspólnie przy ołtarzu w katedrze św. Mikołaja 9 maja.

▲	Księża jubilaci z pierwszym pasterzem bielsko-żywieckim. ▲ Księża jubilaci z pierwszym pasterzem bielsko-żywieckim.
Urszula Rogólska /Foto Gość

Stawili się niemal w komplecie – z ćwierćwiecznym już doświadczeniem kapłańskim. Srebrni jubilaci to: ks. Adam Bieniek – kanclerz kurii diecezjalnej, duszpasterz w parafii w Lipniku, ks. Rafał Brzuchański – proboszcz w Świnnej, ks. Krzysztof Cojda – proboszcz w Gilowicach, ks. Paweł Danek – wikary w Cięcinie, ks. Jerzy Gibas – wikary na bielskim os. Karpackim, ks. Stanisław Joneczko – proboszcz w Kamesznicy, ks. Sławomir Kosiński – rezydent w Przyborowie, ks. Ireneusz Kurkowski – proboszcz w Ustroniu-Polanie, ks. Wojciech Maćkowski – wikary w Hecznarowicach, ks. Zygmunt Mizia – proboszcz w Miliardowicach, ks. Krzysztof Mucha – wikary u św. Józefa w Oświęcimiu, ks. Piotr Pietrasina – proboszcz czechowickiej parafii św. Katarzyny, ks. Karol Tomecki – kapelan sióstr córek Bożej Miłości w Wilkowicach, ks. Sławomir Zawada – proboszcz w Wiśle-Głębcach.

Wspólnie celebrowali Mszę św., podczas której dziękowali za swoje kapłaństwo, za ludzi, którzy im towarzyszyli i nadal to robią. Modlili się także za jednego z nich, zmarłego 2 sierpnia 2003 r. ks. Jacka Wieczorkiewicza.

Razem z jubilatami dziękował bp Tadeusz Rakoczy – za 27 lat posługi biskupiej. W homilii zaznaczył, że jubilaci „włożyli serce w budowę fundamentów naszej diecezji i w jej rozwój”. – Pamiętajcie, że srebrny jubileusz kapłaństwa jest świętem ludzi dojrzałych, doświadczonych duszpasterzy – mówił jubilatom. – Razem z wami powierzam Bogu następny etap waszej służby w Kościele. Życzę, aby wasza praca nadal przynosiła owoce, aby powiększała przestrzeń wiary i dobra. Bądźcie kapłanami na wzór Serca Jezusa.

Pod koniec liturgii – podobnie jak przed 25 laty – biskupowi dziękował ks. Adam Bieniek: – Niech nam towarzyszą słowa: „Jezu, ufam Tobie. Tobie Panie zaufałem, nie zawiodę się na wieki” – zaznaczył.