Po raz pierwszy w Wilamowicach

Urszula Rogólska

|

Gość Bielsko-Żywiecki 20/2019

dodane 16.05.2019 00:00

Takiego wydarzenia jedyne w Polsce sanktuarium pw. św. Józefa Bilczewskiego jeszcze nie gościło. Dziewięciu nowych diakonów wyświęcił tu biskup Roman Pindel w uroczystość św. Stanisława.

▲	Nowo wyświęceni z biskupami, przełożonymi seminarium i swoimi proboszczami. ▲ Nowo wyświęceni z biskupami, przełożonymi seminarium i swoimi proboszczami.
Urszula Rogólska /Foto Gość

Nieprzypadkowo miejscem święceń było wilamowickie sanktuarium świętego arcybiskupa lwowskiego. Patronem tegorocznych diakonów jest św. Zygmunt Gorazdowski, opiekun najuboższych, duszpasterzujący we Lwowie i okolicach w tym samym czasie, kiedy pasterzem tamtejszej diecezji był abp Józef Bilczewski. Ksiądz Gorazdowski i arcybiskup Bilczewski zostali beatyfikowani 26 czerwca 2001 r. we Lwowie, a kanonizowani 23 października 2005 r. w Rzymie.

To właśnie w Wilamowicach 8 maja bp Roman Pindel udzielił święceń diakonatu dziewięciu alumnom piątego roku studiów krakowskiego seminarium duchownego. Są wśród nich: Piotr Bułka i Damian Dadak z Rajczy, Maciej Godzieszka z Żywca-Moszczanicy, Jakub Michalik z czechowickiej parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela, Adrian Moskała z Brennej-Leśnicy, Kamil Piwowarczyk z bielskiej parafii katedralnej św. Mikołaja, Mateusz Steczek z Buczkowic, Michał Wójcik z Bestwiny i Tobiasz Zoń z Pietrzykowic. Razem z biskupem przy ołtarzu stanęli: bp Piotr Greger, bp senior Tadeusz Rakoczy, przełożeni krakowskiego seminarium z ks. Sławomirem Kołatą na czele, ks. Franciszek Ślusarczyk – kustosz sanktuarium w Łagiewnikach, ks. infułat Władysław Fidelus, ks. prałat Stanisław Morawa – kustosz wilamowickiego sanktuarium, proboszczowie parafii, z których pochodzą diakoni, oraz księża z całej diecezji. Na zakończenie Mszy św. diakoni dziękowali biskupom, przełożonym z seminarium i rodzicom za towarzyszenie im w drodze do święceń. Jest to pierwszy rocznik, który do seminarium przyjmował bp Pindel jako pasterz naszej diecezji. Słowa wdzięczności pod adresem biskupów i życzenia dla diakonów wypowiedzieli przedstawiciele parafii wilamowickiej – w tutejszej wilamowickiej mowie. Natomiast w sobotę 25 maja o 10.00 w bielskiej katedrze św. Mikołaja bp Roman Pindel udzieli święceń kapłańskich diakonom naszej diecezji.