Darował nam życie!

ur

|

Gość Bielsko-Żywiecki 19/2019

dodane 09.05.2019 00:00

Wspólnota, która spotyka się w dolnej kaplicy kościoła Chrystusa Króla na bielskich Leszczynach, obchodziła tu po raz pierwszy uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego i następujący po niej tzw. Jasny Tydzień.

Ks. Adrian Łychacz świętował z katolikami tradycji wschodniej w Bielsku-Białej. Ks. Adrian Łychacz świętował z katolikami tradycji wschodniej w Bielsku-Białej.
Urszula Rogólska /Foto Gość

Od listopada ub.r. grekokatolicy mieszkający na Podbeskidziu mogą uczestniczyć na Leszczynach w liturgii obrządku wschodniego w każdą niedzielę o 16.00. Kiedy w sobotę poprzedzającą Niedzielę Miłosierdzia Bożego diecezjanie bielsko-żywieccy obchodzili wigilię tej uroczystości, oni świętowali Wielką Sobotę.

– Różnica w dacie w stosunku do kalendarza gregoriańskiego wynika z różnego sposobu wyliczania daty Wielkanocy – tłumaczy ks. Przemysław Sawa, uczący się celebracji w obrządku wschodnim przy ks. Adrianie Łychaczu, wikariuszu parafii greckokatolickiej w Krakowie, który przewodniczy liturgii w Bielsku-Białej. – Kościoły wschodnie warunkują tę datę nie tylko od pierwszej wiosennej pełni księżyca, ale także od tego, że Pascha chrześcijańska musi być obchodzona po Passze żydowskiej. W Wielką Sobotę 27 kwietnia sprawowane były nieszpory i Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego. Rankiem 28 kwietnia, w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, odprawiona została jutrznia, a po niej celebrowana była liturgia, przy której pomagali przedstawiciele Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody.

– Podczas liturgii wielokrotnie powtarzał się troparion (śpiew) paschalny: „Chrystus zmartwychwstał i swoją śmiercią zwyciężył śmierć, a pozostającym w grobach darował życie”. Cechą charakterystyczną wschodniej liturgii paschalnej jest również to, że czyta się początek Dziejów Apostolskich, a jako Ewangelię – Prolog Ewangelii wg św. Jana – tłumaczy ks. Sawa.

Po liturgii został pobłogosławiony artos – chleb pszenny, który będzie podzielony między wiernych w następną niedzielę, tzw. Niedzielę św. Tomasza, czyli Antypaschę. Wierni przyjęli również namaszczenie olejkiem i całowali krzyż. Księża pobłogosławili także pokarmy na stół wielkanocny.

Eucharystia była sprawowana również w poniedziałek 29 kwietnia. Kolejne osiem dni w Kościele wschodnim to tzw. Jasny Tydzień, kiedy w cerkwiach pozostają otwarte królewskie drzwi w ikonostasie.