Kapłani z żarem Ducha Świętego w bielskiej katedrze

Alina Świeży-Sobel

publikacja 19.04.2019 07:51

Pod przewodnictwem bp. Romana Pindla na wielkoczwartkowej Mszy św. z poświęceniem olejów modliło się kilkuset kapłanów diecezji bielsko-żywieckiej. Byli wśród nich jubilaci, mający za sobą 50 i 25 lat kapłaństwa. Było też 157 nowych animatorów służby liturgicznej.

Podczas tej Eucharystii bp Roman Pindel poświęcił oleje, używane podczas udzielania sakramentów. Podczas tej Eucharystii bp Roman Pindel poświęcił oleje, używane podczas udzielania sakramentów.
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

Podczas Mszy Krzyżma Świętego, będącej też znakiem kapłańskiej jedności, przy ołtarzu stanęli także: bp senior Tadeusz Rakoczy i bp Piotr Greger. Bp Pindel poświęcił oleje: chorych, katechumenów i krzyżma świętego, używane przez kapłanów w czasie całorocznej posługi.

Wszyscy zgromadzeni w katedrze św. Mikołaja kapłani odnowili swoje kapłańskie przyrzeczenia, które składali w dniu przyjęcia święceń kapłańskich. - Dziś pewnie trzeba nam bardziej odnawiać pragnienie świętości i prosić o nią, bo na czasy trudne potrzebna jest świętość - podkreślał bp Pindel, dziękując też za liczną obecność kapłanów podczas Eucharystii.

- Dziś pytamy o znaczenie tego, że kapłańska posługa dokonuje się w mocy Ducha Bożego. Odpowiedzi szukamy w Piśmie Świętym i tradycji Kościoła, odwołując się do zamiarów Jezusa, a także świadomości Pawła Apostoła i tekstów liturgii - mówił bp Pindel, przywołując zapisy Ewangelii mówiące o tym, że Jezus w mocy Ducha Świętego rozpoczynał swoją misję mesjasza i moc ta była z Nim przez całe życie opisane w Dziejach Apostolskich.

- Po zmartwychwstaniu Jezus uświadamia uczniom, że On jest posłany przez Ojca, a teraz da im Ducha Świętego i w Jego mocy pośle tych, których wcześniej powołał - mówił bp Pindel, wskazując też na działanie Ducha Świętego w momencie święceń kapłańskich każdego stopnia. - Poprzez łaskę Ducha Świętego stajemy się upodobnieni do Chrystusa, pierwszego namaszczonego mocą Ducha Świętego - podkreślał bp Pindel, mówiąc, że Duch Święty prowadzi i obdarza mocą do wypełniania posługi kapłańskiej i zachęcając kapłanów do rozpalenia w sobie na nowo żaru Ducha Świętego, gotowości do służenia Panu.

Podczas liturgii krzyże wraz z błogosławieństwem na pełnienie funkcji animatora służby liturgicznej ołtarza przyjęło 157 młodych ludzi z 64 parafii diecezji bielsko-żywieckiej.

Na zakończenie Eucharystii listy gratulacyjne z rąk bp. Pindla odebrali księża jubilaci. Byli wśród nich dwaj kapłani świętujący złoty jubileusz 50-lecia posługi: ks. kan. Kazimierz Buba oraz ks. kan. Bogusław Czarny oraz czternastu księży przeżywających w tym roku srebrny jubileusz przyjęcia święceń kapłańskich. Srebrni jubilaci to: ks. Adam Bieniek, ks. Rafał Brzuchański, ks. Krzysztof Cojda, ks. Paweł Danek, ks. Jerzy Gibas, ks. Stanisław Joneczko, ks. Sławomir Kosiński, ks. Ireneusz Kurkowski, ks. Wojciech Maćkowski, ks. Zygmunt Mizia, ks. Krzysztof Mucha, ks. Piotr Pietrasina, ks. Karol Tomecki i ks. kan. Sławomir Zawada.

W imieniu wszystkich kapłanów życzenia pod adresem księży biskupów skierował ks. prał. Marcin Aleksy, dziekan dekanatu Bielsko-Biała I i proboszcz parafii NSPJ w Bielsku-Białej.