Podbeskidzkie szkoły w śląskiej czołówce

Urszula Rogólska

dodane 10.01.2019 16:36

Bielskie V Liceum Ogólnokształcące jest najlepszym liceum w rankingu "Perspektyw" w województwie śląskim. Na trzecim miejscu podium jest LO Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej. A jak wypadły inne szkoły?

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego KTK w Bielsku-Białej wywaczyli trzecie miejsce dla swojej szkoły w śląskim rankingu "Perpsektyw" Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego KTK w Bielsku-Białej wywaczyli trzecie miejsce dla swojej szkoły w śląskim rankingu "Perpsektyw"
Urszula Rogólska /Foto Gość

W najnowszym, opublikowanym dziś XXI Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019, placówki z Podbeskidzia znalazły się w ścisłej śląskiej czołówce. Są także szkoły z wysoką lokatą w rankingu ogólnopolskim. W pierwszej dziesiątce najlepszych liceów województwa śląskiego jest aż pięć szkół z Podbeskidzia - cztery z Bielska-Białej i jedna z Cieszyna.

W grupie liceów, miesięcznik "Perspektywy", na pierwszym miejscu w województwie śląskim umieścił V LO w Bielsku-Białej (w ogólnopolskim rankingu szkoła ta zajmuje wysokie 13. miejsce!)

A oto miejsca szkół w rankingu województwa śląskiego, znajdujących się na terenie diecezji bielsko-żywieckiej:

Licea:

W pierwszej pięćdziesiątce, na 48. miejscu jest jeszcze I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu.

Technika:

Miejsca techników w rankingu województwa śląskiego, znajdujących się na terenie diecezji bielsko-żywieckiej:

W rankingu obejmującym szkoły województwa małopolskiego, wyniki placówek znajdujących się na terenie diecezji bielsko-żywieckiej prezentują się następująco:

Licea:

Technika: