Rówieśnica Niepodległej

aśs

|

Gość Bielsko-Żywiecki 46/2018

dodane 15.11.2018 00:00

W październiku stulecie działalności świętowała Lutnia ze Strumienia. – Lutnio, ty to masz szczęście, że śpiewać ci przyszło w Strumieniu nad Wisłą! – parafrazował tekst znanej piosenki prezes chóru Sławomir Parchański.

Dyrygent Anna Czerwińska i Sławomir Parchański. Dyrygent Anna Czerwińska i Sławomir Parchański.
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

Dziś to wiekowe Towarzystwo Śpiewacze nosi imię Jana Orszulika, który stał na czele grupy założycielskiej w 1918 roku. Najpierw powstał chór męski, potem orkiestra salonowa i chór mieszany, które mocno wpisują się w rozwój życia kulturalnego Strumienia. Towarzystwo Śpiewacze ma też sekcję teatralną i sportową. Jan Orszulik w roli założyciela wystąpił jeszcze raz, kiedy trzeba było na nowo podjąć działalność po latach przymusowej przerwy okupacyjnej.

Wśród późniejszych formacji muzycznych pojawiają się: zespół bigbitowy Saturny, młodzieżowy chórek męski, barokowy kwintet instrumentalny, folklorystyczna kapela podwórkowa i kwartet męski. Dziś Lutnia to przede wszystkim znakomity chór, zaliczany do najlepszych amatorskich zespołów w Polsce i uhonorowany licznymi nagrodami. Na co dzień blisko współpracuje z najstarszym na Śląsku zespołem młodych chórzystów: strumieńską Canzonettą, z której wywodzi się spora część śpiewaków Lutni.

Chórzyści Lutni, od lat 70. pod batutą Krzysztofa Wojtowicza, odnieśli wiele sukcesów. Koncertowali poza granicami kraju, występowali dla radia i filmu, nagrywali płyty, współorganizowali konkursy chóralne. W 1980 roku jako pierwsi w regionie wznowili koncerty kolęd i pastorałek, w kolejnych latach podejmując też szereg ciekawych inicjatyw artystycznych o europejskim zasięgu, m.in. koncertowali ze Stanisławem Soyką, jak również odbyli tournée po Francji. Od 25 lat mają swój sztandar, a w 2004 roku Towarzystwo zyskało status organizacji pożytku publicznego. Po K. Wójtowiczu batutę przejęła Barbara Garus, a od 2016 roku dyrygentem jest Anna Czerwińska.

Jubileusz świętowali przez kilka miesięcy i w ramach obchodów najpierw zgromadzili się na dziękczynnej Mszy św. w strumieńskim sanktuarium św. Barbary – na zjeździe chórzystów, a potem na wystawie fotograficznej dokumentującej stulecie działalności śpiewaczej.

W październiku odbył się wielki jubileuszowy koncert połączony z prezentacją wydanej z tej okazji nowej płyty Lutni „Pasja i tradycja”. W jego programie znalazła się Msza G-dur op. 167 Franza Schuberta, którą pod dyrekcją Anny Czerwińskiej wraz z Lutnią wykonali soliści oraz orkiestra kameralna Camerata Sariensis z Żor. Patronatem honorowym koncert objął bp Roman Pindel, który przesłał jubilatom list gratulacyjny, dziękując za troskę o rozwój kultury muzycznej naszej diecezji oraz ojczyzny. Wśród gości znaleźli się m.in.: wiceminister Stanisław Szwed, wicewojewoda Jan Chrząszcz, burmistrz Anna Grygierek oraz ks. kan. Jacek Kobiałka, proboszcz. Były podziękowania, kwiaty, życzenia.

Licznej grupie chórzystów i dyrygentce przyznano odznaki Polskiego Związku Chórów i Orkiestr różnych stopni, a wręczył je Jerzy Maślanka z bielskiego oddziału PZChiO. Były też te najrzadziej przyznawane: złote odznaki z wieńcem laurowym, a także złote odznaki z brylantem. Te dwie ostatnie otrzymali wieloletni dyrygent Krzysztof Wójtowicz oraz Towarzystwo Śpiewacze Lutnia.

– Sto lat Lutni pięknie splata się ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tego jesteśmy ogromnie dumni – mówił Sławomir Parchański, prezes, podkreślając udział zespołu w kształtowaniu zwłaszcza lokalnego patriotyzmu.

– Nasi założyciele stworzyli tak mocne fundamenty, że trwamy do dzisiaj, a spoiwem tych fundamentów była miłość do muzyki, do języka ojczystego i do naszego miasteczka – mówił K. Wójtowicz, gratulując wszystkim kolejnym pokoleniom śpiewaków, a przede wszystkim obecnemu zespołowi, który wspaniale wykonał monumentalną Mszę G-dur Schuberta. – Jestem przeszczęśliwy, że doczekałem tej chwili – mówił wzruszony.

Jubilaci pod dyrekcją obecnej dyrygent odnieśli w tym roku znaczące sukcesy, zdobywając m.in. pierwsze nagrody XX Ogólnopolskiego Konkursu Chórów „O złotą strunę” w Niepołomicach i VI Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej Sacra Ecclesiae Cantio w Tarnowie.