Papież pod tryptykiem

Urszula Rogólska

|

Gość Bielsko-Żywiecki 44/2018

publikacja 01.11.2018 00:00

Bp Piotr Greger i ks. prałat Stanisław Wawrzyńczyk wprowadzili relikwie św. Jana Pawła II do kaplicy Bożego Miłosierdzia w Aleksandrowicach, gdzie codziennie o 15.00 koronkę odmawiają tutejsi parafianie.

Przy ołtarzu i ustawionych przed nim relikwiach świętego papieża − bp Piotr Greger, ks. Stanisław Wawrzyńczyk  (po prawej) i ks. Mieczysław Dyga. Przy ołtarzu i ustawionych przed nim relikwiach świętego papieża − bp Piotr Greger, ks. Stanisław Wawrzyńczyk (po prawej) i ks. Mieczysław Dyga.
Urszula Rogólska /Foto Gość

W kwietniu 2016 r. bp Tadeusz Rakoczy zainstalował relikwie św. Jana Pawła II w aleksandrowickim kościele św. Maksymiliana. W czerwcu tamtego roku mieszkańcy parafii uczestniczyli w peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii Apostołów Miłosierdzia: św. Faustyny i św. Jana Pawła II. W tym też czasie, codziennie o 15.00, zaczęli się spotykać w kaplicy przy kościele na Koronce do Bożego Miłosierdzia. I tak jest do dzisiaj. 22 października, w liturgiczne wspomnienie papieża Polaka i 40. rocznicę sprawowania przez niego na placu św. Piotra Mszy św., która rozpoczęła jego pontyfikat, do miejsca ich modlitwy bp Piotr Greger wprowadził papieskie relikwie i pobłogosławił tryptyk przedstawiający Jezusa Miłosiernego, św. Faustynę i właśnie św. Jana Pawła II. To pod jego wizerunkiem przygotowano miejsce na relikwiarz. Autorem tryptyku jest bielski artysta malarz Wacław Sobieraj.

Uroczystość wprowadzenia relikwii do kaplicy poprzedziła Msza św. sprawowana pod przewodnictwem bp. Piotra Gregera przez aleksandrowickiego proboszcza ks. prałata Stanisława Wawrzyńczyka i ks. Mieczysława Dygę.

Odwołując się do postaci św. Jana Pawła II, biskup przypomniał jego słowa z encykliki „Centesimus annus”: „Trzeba tworzyć takie style życia, w których szukanie prawdy, piękna i dobra oraz wspólnota ludzi dążących do wspólnego rozwoju byłyby elementami decydującymi o wyborze jakości konsumpcji, oszczędności i inwestycji”.

Uroczystość stała się także okazją do złożenia życzeń bp. Piotrowi, którego 22 października 2011 r. Benedykt XVI mianował biskupem pomocniczym naszej diecezji.