Chcemy przemiany

tm

|

Gość Bielsko-Żywiecki 32/2018

publikacja 09.08.2018 00:00

W chwili, gdy oddawaliśmy do druku to wydanie bielsko-żywieckiego „Gościa”, w drodze do Częstochowy były już trzy grupy pątników z naszej diecezji.

▲	Bp Roman Pindel udzielił wyruszającym błogosławieństwa. ▲ Bp Roman Pindel udzielił wyruszającym błogosławieństwa.
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

Przy ołtarzu polowym bazyliki w Bielsku-Białej-Hałcnowie bp Roman Pindel przewodniczył Eucharystii dla 1100 pielgrzymów i udzielił wszystkim błogosławieństwa na drogę do Matki.

W tym samym czasie po Mszach św. pielgrzymowali już pątnicy z Andrychowa i Cieszyna, w sumie blisko 500 osób, a do wyruszenia we wtorek 7 sierpnia szykowali się pielgrzymi dwóch kolejnych grup: z Czechowic-Dziedzic i Oświęcimia. Łącznie na Jasną Górę powędrowało ok. 2400 pielgrzymów.

– Prośmy, aby Bóg był łaskawy i miłosierny, aby wysłuchiwał błagań naszych i tych, którzy nas prosili o modlitwę. Wyruszamy ze słowami Ewangelii o przemienieniu na górze Tabor. Znajdźmy w tych słowach zachętę do wyruszenia i wiernego trzymania się Bożego prowadzenia na każdym etapie naszej pielgrzymki – apelował bp Pindel, życząc pielgrzymom, aby umieli z ufnością powierzyć wszystkie swoje sprawy Bogu, który najlepiej wie, czego nam potrzeba.

– Chcemy tę drogę tak przeżyć, aby się przemienić i ze starego człowieka stać się nowym człowiekiem. Idziemy ze słowami: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” i chcemy bardziej pokochać Ducha Świętego, głębiej Go poznać, uświadomić sobie wartość sakramentu bierzmowania – mówił ks. Damian Koryciński, główny przewodnik pielgrzymki.

Relację z tej drogi zamieścimy w najbliższym numerze „Gościa Niedzielnego”.