Odszedł do Pana ks. prof. Józef Krętosz z Bronowa

Alina Świeży-Sobel

dodane 03.08.2018 06:27

W 70. roku życia i 45. roku kapłaństwa zmarł ks. prof. dr hab. Józef Krętosz, teolog, historyk Kościoła i profesor nauk humanistycznych, emerytowany wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Odszedł do Pana ks. prof. Józef Krętosz z Bronowa

Jego pogrzeb odbędzie się w piątek, 3 sierpnia br. w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach:
godz. 9.15 - modlitwa różańcowa,
godz. 10.00 – Msza św. pogrzebowa.

Po Mszy św. przewidziany jest przejazd do Bronowa, gdzie zostanie pochowany na cmentarzu rodzinnej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Ks. prof. Józef Krętosz urodził się 21 lutego 1949 r. w Bronowie. Ukończył studia teologiczne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie (1967-1974), zdobył licencjat z teologii w Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie (1976), magisterium z teologii na KUL (1977), doktorat (1981) i habilitacja (1997) na KUL w Lublinie z nauk teologicznych w zakresie historii kościoła i tytuł profesora z nauk humanistycznych (17 maja 2006 r.).
Był wykładowcą historii Kościoła w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie i na zamiejscowym Studium Teologicznym KUL w Katowicach. Od 1 września 2001 r. pracował jako profesor nadzwyczajny na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Teologicznego. Od 1 czerwca 2003 r. był kierownikiem Zakładu Teologii Pastoralnej i dziejów Duszpasterstwa.
Szczególnym przedmiotem zainteresowań naukowych ks. Józefa Krętosza była problematyka kultury łacińskiej i Kościoła katolickiego na wschodnich kresach historycznej Polski, to jest na pograniczu z kulturą bizantyjską (tzw. Ukraina Zachodnia). Napisał ponad 100 artykułów, biogramów, recenzji.