Bogactwo ducha

tm

|

Gość Bielsko-Żywiecki 26/2018

dodane 28.06.2018 00:00

Biskup Roman Pindel przewodniczył w żywieckiej konkatedrze dziękczynnej Eucharystii sprawowanej z okazji jubileuszu.

▲	Msza Święta w intencji mieszkańców. ▲ Msza Święta w intencji mieszkańców.
Robert Karp

Wraz z proboszczem konkatedry ks. kan. Grzegorzem Gruszeckim i dziekanem ks. prał. Stanisławem Koziełem liturgię koncelebrowali duszpasterze wszystkich żywieckich parafii, a wśród wiernych nie zabrakło przedstawicieli władz miasta z burmistrzem Antonim Szlagorem, licznych pocztów sztandarowych i Asysty Żywieckiej. Biskup Pindel przywoływał wezwanie, jakie kierował podczas pobytu w diecezji bielsko-żywieckiej w maju 1995 r. papież Jan Paweł II. Apelował wówczas o dawanie świadectwa wiary i posłuszeństwa Duchowi Świętemu, a także o czerpanie z gromadzonych przez stulecia zasobów mocy duchowych. Wspominając beatyfikację pierwszego wyniesionego na ołtarze mieszkańca Żywiecczyzny – bł. o. Michała Tomaszka – bp Pindel życzył, by owocem życia rodzin zgodnego z prawem Bożym byli kolejni święci i świadkowie wiary, wywodzący się spośród elit Żywca. W modlitwie wspominano też zmarłego kilka dni wcześniej w Szwecji 96-letniego księcia Karola Stefana Habsburga, jednego z ostatnich potomków żywieckich Habsburgów, Polaków znanych z patriotycznej postawy.