Laureatka z Cieszyna

tm

|

Gość Bielsko-Żywiecki 23/2018

publikacja 07.06.2018 00:00

Zofia Kusy, która od blisko 40 lat pracuje jako świecka misjonarka w Brazylii, została uhonorowana medalem „Benemerenti in Opere Evangelizationis”.

▲	Wzruszona medalistka odebrała odznaczenie i dyplom. ▲ Wzruszona medalistka odebrała odznaczenie i dyplom.
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

Medal i dyplom, przyznany przez Komisję Episkopatu Polski do spraw Misji, wręczył bp Roman Pindel podczas diecezjalnej pielgrzymki ku czci św. Jana Sarkandra do Skoczowa.

Misjonarka pracowała jako katechetka, tworząc podstawy duszpasterstwa dzieci w wielu diecezjach, a także propagowała szeroko preparat soro caseiro, prostą, ale sporządzoną w odpowiednich proporcjach mieszankę, która skutecznie pomogła ratować małe dzieci, masowo umierające w Brazylii. Do dziś śmiertelność dzieci spadła o połowę. Ks. Janusz Talik, diecezjalny referent do spraw misji, przypomniał w laudacji, że za swoje zaangażowanie Zofia Kusy otrzymała też od św. Jana Pa- wła II papieski medal „Pro Ecclesia et Pontifice”. – Powiedziała, że powołanie misyjne uważa za największy dar Boga, a każde uratowane dziecko za największą zapłatę na ziemi – dodał ks. Talik.