Znowu razem...

tm

|

Gość Bielsko-Żywiecki 21/2018

publikacja 24.05.2018 00:00

W kościele św. Barbary w Mikuszowicach Krakowskich przy ołtarzu stanęli księża jubilaci z rocznika 1993.

▲Wspólną modlitwę zakończyła pamiątkowa fotografia. ▲Wspólną modlitwę zakończyła pamiątkowa fotografia.
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

Dziękowali za powołanie i prosili o Boże błogosławieństwo. Modlitwie przewodniczył bp senior Tadeusz Rakoczy, który udzielił im święceń. Towarzyszyli im koledzy z archidiecezji krakowskiej i katowickiej. Witając wszystkich, ks. dr Grzegorz Klaja, proboszcz i jubilat, przypominał, że księża tego rocznika większość przygotowań do kapłaństwa odbyli jeszcze jako klerycy seminariów tych dwóch diecezji. Dziś w większości posługują jako proboszczowie i wikariusze. Ks. Jerzy Pytraczyk jest ojcem duchownym w seminarium, a ks. prof. Wojciech Zyzak pełni funkcję rektora Uniwersytetu św. Jana Pawła II w Krakowie. – Było was czternastu i wszy- scy do dziś ofiarnie pracujecie dla dobra Kościoła – mówił bp Rakoczy, wspominając dzień święceń sprzed 25 lat. – Gratuluję wam wierności w powołaniu kapłańskim i dziękuję za wszystko, co uczyniliście dotąd dla dobra naszej diecezji i Kościoła w Polsce. Proszę dobrego Boga, aby wam hojnie błogosławił. – Nie wiemy, co dla nas Bóg zaplanował. Chcemy zestarzeć się, trwając w przymierzu z naszym Panem i być Jego oddanymi sługami – zapewniał ks. Klaja w imieniu jubilatów.