Pierwsza Fatima w Rychwałdzie

ks. Jacek M. Pędziwiatr ks. Jacek M. Pędziwiatr

publikacja 16.05.2018 12:37

Nabożeństwo, którego gościem był bp Roman Pindel, odprawiono dokładnie w 101. rocznicę objawień Maryjnych.

Pierwsza Fatima w Rychwałdzie Honorowymi uczestnikami nabożeństwa byli członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Ks. Jacek M. Pędziwiatr /Foto Gość

Zarówno bazylika w Rychwałdzie, jak i plac wokół niej już na godzinę przed rozpoczęciem wspólnej modlitwy zaczęli wypełniać pielgrzymi. Część z nich, zwłaszcza z sąsiednich miejscowości, przyszła piechotą. Pięćdziesiąty rok pielgrzymowania na nogach zainaugurowała grupa wiernych z żywieckiej parafii konkatedralnej Narodzenia NMP. W sumie na czuwanie przybyło ponad dwa tysiące pątników.

Kilkunastu kapłanów diecezjalnych i zakonnych, wśród nich ojcowie franciszkanie z Krakowa, spowiadało w konfesjonałach polowych, rozstawionych na placu przy bazylice. Przy każdym z nich widać było kolejki wiernych.

Pierwsza Fatima w Rychwałdzie   Na zaproszenie o. Bogdana Kocańdy Mszy św. przewodniczył bp Roman Pindel. Ks. Jacek M. Pędziwiatr /Foto Gość Przed nabożeństwem kustosz rychwałdzkiego sanktuarium o. Bogdan Kocańda odczytał intencje i modlitwy przekazane przez pielgrzymów. Kilka minut po osiemnastej uroczyście odsłonięto obraz Matki Bożej. Wierni odśpiewali Litanię Loretańską.

Następnie rozpoczęto modlitwę różańcową. Prowadzili ją członkowie działającej w Rychwałdzie wspólnoty Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Prowadzący, rozważając kolejne tajemnice, przedstawiali także osobiste świadectwa podjęcia krucjaty. Mówili o wcześniejszym uzależnieniu od alkoholu, o związkach niesakramentalnych, w jakich żyli, o grzesznym życiu i o nawróceniu, jakie przeżyli dzięki przystąpieniu do krucjaty.

Pierwsza Fatima w Rychwałdzie   Czuwanie zakończyła procesja ze świecami wokół bazyliki. Ks. Jacek M. Pędziwiatr /Foto Gość Po zakończeniu Różańca dalsza część czuwania przeniosła się na zewnątrz bazyliki. Tutaj, na ołtarzu polowym, odprawiono Mszę św., której przewodniczył bp Roman Pindel. W okolicznościowym kazaniu przypomniał, że Maryja jest dla wiernych wzorem:
- Odprawiamy nabożeństwa ku czci Maryi, koronujemy Jej wizerunki. Ale musimy w Niej także rozpoznać pierwszą Uczennicę Chrystusa, która jest obecna w Jego Kościele, wraz z nami trwa na modlitwie, w oczekiwaniu na Ducha Świętego i uczy nas, jak postępować za Jezusem.

Nabożeństwo uwieńczyła procesja wokół bazyliki. Wierni w tradycyjnych strojach góralskich nieśli kopię wizerunku Pani Ziemi Żywieckiej. Po wejściu do Bazyliki odśpiewano apel Maryjny, który zakończył pierwsze tegoroczne czuwanie fatimskie w Rychwałdzie. Kolejne odbędzie się 13 czerwca. Wezmą w nim udział uczestnicy pielgrzymki samorządowców i przedsiębiorców z Żywiecczyzny.