Żabnickie stulecie parafii i niepodległości

Alina Świeży-Sobel

publikacja 20.05.2018 21:08

W Żabnicy dziękczynienie za 100 lat parafii i wolności ojczyzny połączyło się z radością z poświęcenia kościoła.

Żabnickie stulecie parafii i niepodległości

Kiedy odradzała się ojczyzna, rodziła się też żabnicka samodzielność kościelna. Dlatego wierni jednocześnie podziękowali za wiek parafii i ojczystej wolności. Dziękowali za wspólnotę i wolność.

- Dekret erygujący samodzielną parafię MB Częstochowskiej podpisany został 1 maja 1918 r. To jedyna parafia naszej diecezji, utworzona w tym roku przełomowym dla Polski roku - przypomina proboszcz ks. kan. Jacek Jaskiernia. Żabnickie stulecie parafii i niepodległości  

Uroczystościom jubileuszowym w Żabnicy przewodniczył bp Roman Pindel, który poświęcił też ołtarz i ściany wzniesionego 104 lata temu kościoła. Żabnickie stulecie parafii i niepodległości  

To wielkie świętowanie było imponującą manifestacją szczególnej jedności i aktywności żabniczan. Powszechną mobilizację było widać już na ulicy prowadzącej do kościoła, nad którą wisiały potężne banery, biało-czerwone flagi, a wszystkie domy, płoty były bogato udekorowane kwiatami i chorągiewkami.

Jak dwa złote wesela...

Tak najmłodsi parafianie przeliczali święto stulecia parafii. Ich rodzice mówili o łaskach, które spływają na stuletnią wspólnotę przy poświęceniu kościoła, a młodzież przyrzekała bp. Romanowi Pindlowi strzec skarbu wiary w kolejnym wieku. Żabnickie stulecie parafii i niepodległości  

Podsumowując to stulecie i szereg blisko 40 kapłanów, którzy posługiwali w Żabnicy, ks. kan. Jaskiernia filarami wspólnoty nazwał nie tylko budowniczego, ks. Jana Figułę czy pierwszego proboszcza ks. Jana Bierońskiego, ale także ks. Karola Śmiecha, który mocno rozbudował kościół i ks. Mieczysława Danielczyka, któremu żabniccy parafianie zawdzięczają troskę o dobrą formę modlitwy czy spowiedzi. Żabnickie stulecie parafii i niepodległości  

Owocem wieku duszpasterskich starań jest rozwój pobożności Maryjnej. - Mamy 34 róże Różańca Świętego. Należy do nich co szósty parafianin. Modlą się rodzice za dzieci, jedna działa w szkole ­­- wylicza ks. Jaskiernia. Dwa razy w tygodniu odmawiana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia. Żabnickie stulecie parafii i niepodległości  

Do odziedziczonych form religijności doszły w ostatnich latach także procesje Bożego Ciała ulicami miejscowości, czwartkowe adoracje Pana Jezusa w ciszy czy góralskie Pasterki, a w tym roku również Orszak Trzech Króli.

Nowy ołtarz

W trakcie prac konserwacyjnych głównego ołtarza wyremontowane zostało całe prezbiterium, a na nowej posadzce umocowany został nowy ołtarz posoborowy. Jest ozdobiony sceną "Ostatniej Wieczerzy", a powstał w pracowni Jacka Markiela. - Dziś chcemy podziękować fundatorom i budowniczym, odnowicielom i wszystkim troszczącym się o tę świątynię - dodawał ks. kan. Jaskiernia.

- Z wiary i budowania wiary wśród wierzących rodzi się budowla kościoła. Dlatego też dziś, przy poświęceniu świątyni i tego pięknego ołtarza, prosimy przede wszystkim o budowanie świątyni duchowej w nas - mówił bp Pindel. - Prosimy też, by ta świątynia była zawsze zachowana od niebezpieczeństwa; by była znakiem wiary, oddanym Bogu na wyłączną własność. 

Świadkami uroczystości poświęcenia byli wraz z parafianami także liczni kapłani, siostry zakonne i goście: parlamentarzyści, samorządowcy. W liturgię włączył się zespół regionalny "Mały Haśnik", strażacy.

Święto wdzięczności

Długo się przygotowywali, więc uroczystych punktów było sporo. Począwszy od poprzedzającego historyczną niedzielę koncertu zespołu Proboszczowie, przez przygotowaną na dziedzińcu kościoła wystawę archiwalnych zdjęć. Pod redakcją ks. kan. Jaskierni na jubileusz wydana została monografia parafii. Żabnickie stulecie parafii i niepodległości  

Znalazły się w niej fragmenty magisterskiej pracy Iwony Kaweckiej, uzupełnione o archiwalne zapisy, dokumenty i zdjęcia. - Chodzi o zakorzenienie młodych, by mogli być tu u siebie, mieli świadomość, pamięć - tłumaczą pierwsi czytelnicy opracowania.

Na uroczystość poświęcenia zgromadzili się w kościele, a po uroczystości, za parafialną orkiestrą "Barka" przeszli na starannie przygotowany plac, gdzie festyn trwał do późnego wieczoru. Żabnickie stulecie parafii i niepodległości  

 - Dziś świetnie widać, jak wiele dla dobra wspólnego potrafią zdziałać żabniczanie. Wspaniale angażowali się wszyscy: strażacy, gospodynie z KGW, szkoła, przedszkole, kapele i zespoły - przyznawała Mirosława Biegun, sołtys Żabnicy. Żabnickie stulecie parafii i niepodległości  

Bogactwo artystycznych tradycji żywo rozwijanych w Żabnicy można było podziwiać na scenie, gdzie zaprezentowała się "Barka", "Mały Haśnik", "Wierchy", kapele "Grapa" i "Urwisko", heligoniści, uczniowie i przedszkolaki. Żabnickie stulecie parafii i niepodległości  

Parafianie z rozmachem zadbali też o wyśmienity poczęstunek, liczne atrakcje dla najmłodszych. Pieczołowicie zadbali o każdy szczegół...

Okiem proboszcza...

- Do poświęcenia kościoła i jubileuszu przygotowywaliśmy się od lat, również poprzez jubileusze stulecia rozpoczęcia budowy kościoła w 1910 r. i ukończenia tej budowy w 1914 r. Parafianie aktywnie uczestniczyli w Misjach parafialnych, a także włączyli się w organizację świętowania. Przydała się jedność, jaka łączy żabniczan na co dzień. Żabnickie stulecie parafii i niepodległości  

W tym duchu wspólnoty przeżywali niezwykle mocno ten wyjątkowy dzień. Jestem przekonany, że tak będą podejmować odpowiedzialność za nowy wiek wiary i za kolejne wyzwania, remonty... - mówi ks. kan. Jacek Jaskiernia, w Żabnicy duszpasterzujący od 2006 r.