Medal Akcji Katolickiej dla Beaty Szydło

Urszula Rogólska

publikacja 16.01.2018 12:39

W Bystrej Krakowskiej, podczas diecezjalnego spotkania opłatkowego członków Akcji Katolickiej, była premier odebrała z rąk bp. Tadeusza Rakoczego odznaczenie Pro Consecratione Mundi.

Bp Tadeusz Rakoczy wręcza Beacie Szydło wyróżnienie "Pro Consecratione Mundi" Bp Tadeusz Rakoczy wręcza Beacie Szydło wyróżnienie "Pro Consecratione Mundi"
Urszula Rogólska /Foto Gość

Wicepremier Beata Szydło była gościem spotkania opłatkowego Akcji Katolickiej, które odbyło w sobotę 13 stycznia się w siedzibie bystrzańskiej OSP po Mszy św. w kościele Najdroższej Krwi Pana Jezusa. Liturgii przewodniczył bp Tadeusz Rakoczy. Razem z nim przy ołtarzu stanęli: ks. prof. Tadeusz Borutka, asystent kościelny Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej i księża asystenci parafialni.

Akcja Katolicka w parafii Najdroższej Krwi Pana Jezusa w Bystrej Krakowskiej istnieje od sześciu lat, mocno angażując się w jej codzienność. Jak mówili proboszcz parafii ks. Tadeusz Krzyżak, a także Stanisław Kwiatek, prezes parafialnego oddziału akcji, goszczenie członków stowarzyszenia z diecezji to dla całej, jeszcze młodej wspólnoty, zarówno zaszczyt, jak i radość. Uczestnikom liturgii towarzyszył chór Cantica, pod dyrekcją Janiny Rosiek, który w tym roku świętuje 35-lecie swojego istnienia.

Biskup Tadeusz Rakoczy przewodniczył Mszy św. dla członków Akcji Katolickiej   Biskup Tadeusz Rakoczy przewodniczył Mszy św. dla członków Akcji Katolickiej
Urszula Rogólska /Foto Gość

W nawiązaniu do słów Ewangelii o powołaniu Lewiego, bp Tadeusz Rakoczy mówił członkom akcji: - Nasze powołanie stanowi część najgłębszej prawdy o nas samych i naszym przeznaczeniu. Pamiętajcie, że Bóg was wybrał, a wyście na to odpowiedzieli. Proszę was o odnawianie wierności, która będzie rozpalała waszą miłość do Chrystusa i czyniła poświęcenie bardziej ofiarnym i radosnym. Miejcie głęboką wizję wiary, karmionej modlitwą i sakramentami - najświętszą tajemnicą Eucharystii, która jest źródłem i celem autentycznego życia chrześcijańskiego.

Spotkanie Akcji Katolickiej rozpoczęła Msza św. w kościele parafialnym w Bystrej Krakowskiej   Spotkanie Akcji Katolickiej rozpoczęła Msza św. w kościele parafialnym w Bystrej Krakowskiej
Urszula Rogólska /Foto Gość

Zapraszając do ewangelizacji, a także uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym kraju, by prawdziwa troska o człowieka przełamała "fatalne działania przeciwko Bogu i człowiekowi, obserwowane w Europie i  na całym świecie", biskup zaznaczył: - Czas abyście z odwagą wyruszyli w poszukiwaniu innych dla Chrystusa. Niech każda wasza inicjatywa będzie doświadczeniem misyjnym i ma na celu ewangelizację. Niech przynależność do parafii i diecezji ucieleśnia się nie tylko w kościele czy plebanii, w salach katechetycznych, ale i na ulicach miast, dzielnic i wiosek.

Senator Andrzej Kamiński, prezes bielsko-żywieckiej Akcji Katolickiej z premier Beatą Szydło po wręczeniu wyróżnienia "Pro Consecratione Mundi"   Senator Andrzej Kamiński, prezes bielsko-żywieckiej Akcji Katolickiej z premier Beatą Szydło po wręczeniu wyróżnienia "Pro Consecratione Mundi"
Urszula Rogólska /Foto Gość

Po Mszy św. jej uczestnicy udali się do siedziby miejscowej OSP, której szefuje Grzegorz Gabor, gdzie kontynuowali swoje spotkanie. Tutaj ich gościem byli biskup Tadeusz Rakoczy i wicepremier Beata Szydło. Wśród obecnych nie zabrakło członków i sympatyków Akcji Katolickiej, pełniących obowiązki w instytucjach państwowych i samorządowych. Byli wśród nich m.in. Stanisław Szwed - sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także Jan Chrząszcz - wicewojewoda śląski oraz Andrzej Płonka - starosta bielski, Mieczysław Rączka - wójt Wilkowic i Żywisław Zasiadczuk, sołtys Bystrej Krakowskiej.

Biskup Rakoczy wraz z senatorem Andrzejem Kamińskim, prezesem bielsko-żywieckiej akcji, wręczyli Beacie Szydło wyróżnienie Pro Consecratione Mundi - Za uświęcanie świata, przyznawane w diecezji od 12 lat osobowościom, które wyróżnia spójność życia i wiary.

Jak uzasadniał Andrzej Kamiński: - Nie wstydzi się pani wiary, podkreślając znaczenie chrześcijaństwa w historii naszej ojczyzny oraz przypomina pani o korzeniach chrześcijańskich Europy. Przy podejmowaniu istotnych decyzji kieruje się pani wartościami, do których należą godność osoby ludzkiej, obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci, troska o dobro wspólne. W relacjach międzynarodowych uważa pani, że ważna jest jedność działania, solidarność międzyludzka oraz relacje pokojowe; że prawdziwa wspólnota buduje się przy zachowaniu tożsamości narodowej i religijnej.

Jak dodał Andrzej Kamiński: - Dziękujemy za szczególną troskę o polskie rodziny, realizację programu 500+, likwidację ubóstwa w rodzinach, wdrażanie programu za życiem, wspieranie seniorów, wspieranie edukacji i wychowania patriotycznego oraz troskę o bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy kraju. O spójności życia i wiary świadczy odwaga pani w obronie dobrego imienia naszego kraju na forum międzynarodowym oraz przyjmowanie trudnych, często osobistych decyzji, dla dobra naszej ojczyzny. A ponadto, mimo pełnienia przez wiele lat licznych funkcji społeczno-politycznych, umiała pani jednoczenie wypełniać obowiązki matki i żony.

Członkowie Akcji w bystrzańskiej sali OSP   Członkowie Akcji w bystrzańskiej sali OSP
Urszula Rogólska /Foto Gość

Beata Szydło nie kryła wzruszenia: - Jeżeli tak państwo mnie oceniliście, to mogę tylko wyrazić moją wdzięczność… To jest wielkie wyróżnienie, które pozostanie dla mnie jednym z najważniejszych, ponieważ w tych słowach, które zostały tutaj przytoczone, została zawarta istota dwóch lat rządów, które już za nami.

- Chcę podziękować za wsparcie, za obecność, za to, co robicie dla naszej diecezji. Ja też jestem stąd - mówiła wicepremier, życząc wszystkim, by obecny rok świętowania setnej rocznicy odzyskania niepodległości przypominał historię, i jednocześnie budował pamięć o ludziach, którzy przez te sto lat kształtowali Polskę. - Byśmy potrafili wyciągać wnioski z historii, wzorując się na poprzednich pokoleniach, potrafili tę mądrość historyczną, umiłowanie ojczyzny, przekazywać następnym pokoleniom.

Młodzi z zespołu "Ziemia Beskidzka" kolędowali z Akcją Katolicką   Młodzi z zespołu "Ziemia Beskidzka" kolędowali z Akcją Katolicką
Urszula Rogólska /Foto Gość

Nim wszyscy zaczęli składać sobie życzenia świąteczno-noworoczne, o głos poprosiła Anna Foja z Sopotni Małej, która zaprezentowała gorąco oklaskiwany, pełen humoru wiersz, dedykowany gościom członków Akcji.

Świętującym członkom akcji towarzyszyli młodzi z zespołu regionalnego "Ziemia Beskidzka", którzy przygotowali bożonarodzeniowy program kolędniczy.