Eurobeskidzkie kolędowanie

tm

|

Gość Bielsko-Żywiecki 01/2018

publikacja 04.01.2018 00:00

Wigilijnym spotkaniem przy opłatku zakończył się rok działalności Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy.

Bp Piotr Greger z przyjaciółmi niepełnosprawnych. Bp Piotr Greger z przyjaciółmi niepełnosprawnych.
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

Wraz z osobami niepełnosprawnymi i seniorami, uczestniczącymi w projektach realizowanych przez stowarzyszenie, przy stole zasiedli m.in. bp Piotr Greger, wiceminister Stanisław Szwed, wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk, radni powiatowi i gminni, przedstawiciele sponsorów, a także dyrektor śląskiego oddziału PFRON Jan Wroński. – Serdecznie dziękuję, że obecni są przedstawiciele wszystkich środowisk, które z nami współpracują podczas realizacji różnych projektów, a zwłaszcza ich uczestnicy. Żałuję, że nie możemy spotkać się jednocześnie w komplecie, bo gdybyśmy zebrali wszystkich sportowców i osoby uczestniczące w pozostałych programach, to byłoby nas ponad 800 osób – mówił prezes Stanisław Handerek, ubolewając, że z tego powodu spotkania muszą być organizowane w mniejszych grupach. Jednym z nich będzie podsumowanie osiągnięć z całego roku oraz wręczenie nagród najlepszym niepełnosprawnym zawodnikom Eurobeskidów. – Pomoc takim ludziom sprawia, że my też stajemy się bardziej wrażliwi, lepsi – podkreślał Jerzy Starypan, prezes spółki Beskid z Żywca, jednej z firm, które pomagają Eurobeskidom. – Pragnę życzyć wszystkim, z prezesem stowarzyszenia Eurobeskidy na czele, aby ten czas Bożego Narodzenia był doświadczeniem tego Boga, który jest blisko. Nie jest obok nas, nie jest przeciwko nam, ale – jak sam zaznaczył – jest Emmanuelem, czyli Bogiem z nami, a w Eucharystii staje się Bogiem w nas – mówił bp Greger do uczestników spotkania.