Z Niepokalaną

Urszula Rogólska

|

Gość Bielsko-Żywiecki 50/2017

publikacja 14.12.2017 00:00

Oazowicze z całej diecezji wraz ze swoimi duszpasterzami spotkali się w sobotę 9 grudnia na Adwentowych Dniach Wspólnoty w ośmiu rejonach.

▲	Młode pokolenie na spotkaniu w Rzykach. ▲ Młode pokolenie na spotkaniu w Rzykach.
Urszula Rogólska /Foto Gość

Miejscem spotkania oazowiczów z rejonu andrychowsko-kęckiego była parafia św. Jakuba w Rzykach, której przewodzi ks. proboszcz Krzysztof Moskal. Odpowiedzialnymi za spotkanie byli Grażyna i Zbigniew Miziowie z Inwałdu. Tematem Adwentowego Dnia Wspólnoty była „Niepokalana – wzór Nowego Człowieka”. Powitani przez ks. Moskala, wysłuchali konferencji tematycznej ks. Rafaela Gwizdonia, rejonowego moderatora oazy. Na spotkaniu w grupach rozmawiali m.in. o swoim naśladowaniu Matki Bożej w postawie bezinteresownej służby innym ludziom. Eucharystii przewodniczył ks. Jerzy Musiałek, proboszcz w Kętach-Osiedlu. Kazanie o tym, jak zbudować w sobie Nowego Człowieka, wygłosił ks. Paweł Wawak z andrychowskiej parafii św. Stanisława.